Playlisty Akcie
Reklama

Blood On Blood - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

I can still remember
When i was just a kid
When friends were friends forever
And what you said was what you did
Ještě si pamatuju
Když jsem byl ještě dítě
Kdy kamarádi byli kamarády navždy
A co jsi řekl, to jsi udělal
Well, it was me and Danny and Bobby
We cut each other's hands
And held tight to a promise
Only brothers understand
Jo byl jsem to já Danny a Bobby
Všichni jsme se řízli do ruky
A těsně drželi za přísahu
Že jen bratři rozumí
But we were so young (so young)
One for all and all for one
Just as sure as the river's gonna run
Ale byli jsme tak mladí (tak mladí)
Jeden za všechny, všichni za jednoho
Tak spolehlivě, jako že řeka poteče
Chorus
Blood on blood
One on one
We'd still be standing
When all was said and done
Blood on blood
One on one
And i'll be here for you
Till Kingdom come
Blood on blood
Refren
Krev za krev
Jeden za jednoho
Vydržíme než všechno co bylo řečeno
Bude uděláno
Krev za krev
Jeden za jednoho
A já tu pro tebe budu
Než přijde onen svět
Krev za krev
Well, Bobby was our hero
Cause he had this fake I.D.
I got busted stealing cigarettes
And he took the rap for me
Jo Bobby byl náš hrdina
Protože měl falešnou identitu
Když mě chytili za kradení cigaret
Bobby si to za mě odseděl
Danny knew this white trash girl
We each threw in a ten
She took us to this cheap motel
And turned us into men
Danny znal tu chudou bílou holku
Bylo nám sotva deset
Vzala nás do levného motelu
A udělala z nás muže
We were so young (so young)
One for all and all for one
Just as sure the river's gonna run
Ale byli jsme tak mladí (tak mladí)
Jeden za všechny, všichni za jednoho
Tak spolehlivě, jako že řeka poteče
Chorus
Blood on blood
One on one
We'd still be standing
When all is said and done
Blood on blood
One on one
And i'll be there for you
Till Kingdom come
Blood on blood
Refren
Krev za krev
Jeden za jednoho
Vydržíme než všechno co bylo řečeno
Bude uděláno
Krev za krev
Jeden za jednoho
A já tu pro tebe budu
Než přijde onen svět
Krev za krev
solo solo
Now Bobby he's an uptown lawyer
Danny he's a medicine man
And me, i'm just the singer
In an long haired rock 'n roll band
Teď je Bobby městský právník
Danny, ten je doktor medicíny
A já, já jsem zpěvák v jedné
dlouhovlasé rock´n´rollové skupině
Through the years and miles between
It's been a long and lonely ride
But if i got a call in the dead of the night
I'd be right by your side
Přes všechny ty roky a míle mezi náma
Je a byla to dlouhá a osamělá cesta
Ale jestli mi zavoláš uprostřed noci
Budu při tobě stát
Blood on blood
Blood on blood
Krev za krev
Krev za krev

Text pridala britemin

Video přidala Andryx12

Preklad pridala britemin

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.