Playlisty Pokec
Reklama

Blood in the Water - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

A storm is coming
Let me be clear
Your days are numbered
The end is near
The walls around you
Are closing in
It's too late for praying
Sinner meet sin
Blíží se bouře
Dovol mi ti to vysvětlit
Tvé dny jsou sečtené
Konec je nablízku
Zdi okolo tebe
Se uzavírají
Na modelní je příliš pozdě
Hříšník se setkává s hříchem
Once I came across your border
Now they come to take me back
I sleep with one eye open
I don't make waves, I don't leave tracks
For my daughter and my three sons
It's the only life they've known
To me it's my asylum
These stars and stripes my home
Když jsem překročil tvou hranici
Teď se pro mě vracejí
Spím s jedním okem otevřeným
Nevyvolávám vlny, nepouštím stezky
Pro mou dceru a mé tři syny
Je to jediný život, který poznali
Pro mě je to útočiště
Ty hvězdy a pruhy jsou mým domovem
Blood in the water
Who's jumping in?
The devils made his final offer
Now the sharks are circling
Blood in the water
Our fates are sealed
The devils greatest trick
Was just to say he wasn't real
Satan always used to love to say he wasn't real
Krev ve vodě
Kdo do ní skočí?
Ďábel učinil svou konečnou nabídku
Žraloci kolem tebe krouží
Krev ve vodě
Naše osudy jsou zpečetěné
Ďáblův největší klam
Bylo prohlásit, že neexistuje
Satan vždy miloval, když říkával, že není skutečný
Lies are in the forecast
The truth left with the tide
I hear your shadow sold your secrets
And he's gonna do some time
They say the noose fits like a necktie
Sir, you're gonna fit right in
With some old familiar faces
Sinner meet sin
Lži v předpovědi
Pravda odplavená proudem
Slyším, jak tvůj stín prodává tvá tajemství
A ještě nějaký čas bude
Říká se, že oprátka člověku padne jako kravata
Pane, padnete do ní skvěle
S nějakými povědomými tvářemi
Hříšník se setkává s hříchem
Blood in the water
Who's jumping in?
The devils made his final offer
Now the sharks are circling
Blood in the water
Our fates are sealed
The devils greatest trick
Was just to say he wasn't real
Satan always used to love to say he wasn't real
Krev ve vodě
Kdo do ní skočí?
Ďábel učinil svou konečnou nabídku
Žraloci kolem tebe krouží
Krev ve vodě
Naše osudy jsou zpečetěné
Ďáblův největší klam
Bylo prohlásit, že neexistuje
Satan vždy miloval, když říkával, že není skutečný
I'm no cable news reporter
They got nothing new to say
I'm the voice of the new order
The star of "Anarchy Today"
I'm the comments you keep reading
At the bottom of the page
I'm real power, I'm a patriot
I'm a Russian hack by trade
A russian hack by trade
Nejsem žádný moderátor z kabelovky
Nemají, co nového říct
Jsem hlasem nového řádu
Hvězda „Dnešní Anarchie“
Já jsem komentářem, který čteš
Na konci stránky
Jsem skutečnou silou, jsem patriot
Jsem ruským programem z černého trhu
Ruským programem z černého trhu
Blood in the water
Who's jumping in
The devils made his final offer
Now the sharks are circling
Blood in the water
Our fates are sealed
The devils greatest trick was just to say he wasn't real
Krev ve vodě
Kdo do ní skočí?
Ďábel učinil svou konečnou nabídku
Žraloci kolem tebe krouží
Krev ve vodě
Naše osudy jsou zpečetěné
Ďáblův největší klam bylo prohlásit, že neexistuje
Blood in the water
Blood in the water
Now there's blood in the water
Blood in the water
Krev ve vodě
Krev ve vodě
Krev je právě ve vodě
Krev ve vodě

Text pridal obladi

Video přidal obladi

Preklad pridal Pennywise

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.