Playlisty Akcie
Reklama

Bad Medicine - text, preklad

playlist Playlist
Your love is like bad medicine
Bad medicine is what I need
(whoa oh oh)
Shake it up, just like bad medicine
There ain't no doctor
that can cure my disease
Tvoje láska je jako špatná medicína
Špatná medicína je to, co potřebuji
(whoa oh oh)
Zatřepej to, stejně jako špatnou medicínu
Tady není žádný doktor
to může vyléčit moji nemoc
(bad medicine) (špatná medicína)
I ain't got a fever,
got a permanent disease
It'll take more than a doctor
to prescribe a remedy
Nemám horečku,
Mám věčnou nemoc
Vezme to víc než doktor
předepsat lék
I got lots of money,
but it isn't what I need
Gonna take more than a shot
to get this poison out of me
Mám spoustu peněz,
ale není to to, co potřebuju
Bude potřeba víc než jedna dávka
abych dostal ten jed ze sebe pryč
And I got all the symptoms
Count 'em 1,2,3
Mám všechny příznaky
Spočítej je 1, 2, 3
First you need
(That's what you get for fallin' in love)
Then you bleed
(You get a little, but it's never enough)
And when you're on your knees
That's what you get for falling in love
Now this boy's addicted
'cause your kiss is the drug!
(whoa oh oh)
Prvně potřebuješ
(To co dostanež když se zamiluješ)
Pak krvácíš
(vezmeš si jen trochu, ale není toho nikdy dost)
Když jsi na kolenech
(To co dostanež když se zamiluješ)
TeĎ je ten kluk závislý
protože tvůj polibej je jako droga!
(whoa oh oh)
Your love is like bad medicine
Bad medicine is what I need
(whoa oh oh)
Shake it up, just like bad medicine
There ain't no doctor
that can cure my disease
Tvoje láska je jako špatná medicína
Špatná medicína je to, co potřebuji
(whoa oh oh)
Zatřepej to, stejně jako špatnou medicínu
Tady není žádný doktor
to může vyléčit moji nemoc
Bad, bad medicine špatná, špatná medicína
I don't need no needle
to be giving me a thrill
And I don't need no anesthesia
or a nurse to bring a pill
I got a dirty down addition
that doesn't leave a track
I got a jones for your affection
like a monkey on my back
nepotřebuji žádnou jehlu
abych z toho byl vzrušený
Nepotřebuji žádné anestesika
ani sestru co přinese pilulky
Mám sprostý přídavek
který nevykolejuje
Mám jones pro tvoje zalíbení
There ain't no paramedic
gonna save this heart attack
Není tady žádný paramedik
tenhle infarkt mi zůstane
When you need
(That's what you get for falling in love)
Then you bleed
(You get a little, but it's never enough)
And when you're on your knees
(That's what you get for falling in love)
Now this boy's addicted
'cause your kiss is the drug!
(whoa oh oh)
když potřebuješ
(To co dostanež když se zamiluješ)
Pak krvácíš
(vezmeš si jen trochu, ale není toho nikdy dost)
Když jsi na kolenech
(To co dostanež když se zamiluješ)
Teď je ten kluk závislý
protože tvůj polibej je jako droga!
(whoa oh oh)
Your love is like bad medicine
Bad medicine is what I need
(whoa oh oh)
Shake it up, just like bad medicine
So let's play doctor, baby,
cure my disease
Tvoje láska je jako špatná medicína
Špatná medicína je to, co potřebuji
(whoa oh oh)
Zatřepej to, stejně jako špatnou medicínu
Pojďme si zahrát na doktora, zlato,
vyleč mou nemoc
Bad, bad medicine
Is what I want
Bad, bad medicine
Is what I need
špatná, špatná medicína
je to co chci ​
špatná, špatná medicína
je to co potřebuju
I need a respirator
'cause I'm running out of breath
You're an all night generator
wrapped in stockings and a dress
Potřebuju plicní ventilátor
protože mi dochází dech
zahalený v punčochách a šatech
When you find your medicine,
you take what you can get
'Cause if there's something better, baby,
well they haven't found it yet
(whoa oh oh)
Když najdeš svou medicínu
vezmeš tolik kolik budeš moct
Protože jestli je tady neco lepšího, zlato,
ještě to neobjevili
(whoa oh oh)
Your love is like bad medicine
Bad medicine is what I need
(whoa oh oh)
Shake it up, just like bad medicine
There ain't no doctor
that can cure my disease
Tvoje láska je jako špatná medicína
Špatná medicína je to co potřebuju
(whoa oh oh)
Zatřepej to, stejně jako špatná medicína
Není tady žádny doktor
Který může vyléčit mou nemoc
Your love
Bad medicine
Bad medicine is what I need
(whoa oh oh)
Shake it up, just like bad medicine
Your love's the potion
that can cure my disease
Tvoje láska
Špatná medicína
Špatná medicína je to co potřebuju
(whoa oh oh)
Zatřepej to, stejně jako špatná medicína
Tvoje láska je lektvar
který může vyléčit mou nemoc
Bad, bad medicine
Is what I want
Bad, bad medicine
Špatná medicína
je to co chci
Špatná, špatná medicína
Bad, bad medicine
I gotta go, I gotta, I gotta go,
I gotta, I gotta, I gotta
I gotta do it again!
Wait a minute, wait a minute
hold on, I'm not done
One more time, with feeling! Come on!
Alright! Help me out now!
Špatná, špatná medicína
musím to dát znova, musím, musím to dát znova,
musím, musím, musím,
musím to udělat znova,
počkejte chvíli, počkejte chvíli
vydržte ještě nejsem hotový
ještě jednou, s emocema! Pojďme!
fajn! Pomozte mi!
Your love is like bad medicine
Bad medicine is what I need
(whoa oh oh)
Shake it up, just like bad medicine
You got the potion
that can cure my disease
Tvoje láska je jako špatná medicína
Špatná medicína je to co potřebuji
(whoa oh oh)
Zatřepej to, stejně jako špatnou medicínu
Máš lektvar
který může vyléčit mou nemoc
Your love
Bad medicine
Your kiss, is what I need
Your love
Bad medicine..
Tvoje láska
Špatná medicína
Tvůj polibek je to co potřebuju
Tvá láska
Špatná medicína...

Text pridal boockie

Text opravila runaway98

Videa přidali k-l-b-j-m-p, JonBon

Preklad pridal VencaAsh

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.