Playlisty Akcie
Reklama

American Reckoning - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

America's on fire
There's protests in the street
Her conscience has been looted
And her soul is under siege
Another mother's crying, as history repeats
I can't breathe
Amerika hoří v plamenech
Ulice zaplněné protesty
Její svědomí bylo odňato
A její duše čelí obléhání
Další matka pláče, zatímco se historie opakuje
Nemůžu dýchat
God damn those 8 long minutes
Lying face down in cuffs on the ground
Bystanders pleaded for mercy
As one, cop shoved a kid in the crowd
When did a judge and a jury
Become a badge and a knee
On these streets?
Bůh zatrať těch 8 dlouhých minut
V poutech ležíc tváří k zemi
Přihlížející, kteří hájí milost
Jako jeden, polda vrazil dítě do davu
Kdy se soudce a porota
Stali odznakem a kolenem
Na těchto ulicích?
Stay alive, stay alive
Shine a light, stay alive
Use your voice and you remember me
American reckoning
Zůstaň naživu, zůstaň naživu
Osvětli záři, zůstaň naživu
Použij svůj hlas a tak si mě zapamatuješ
Zúčtování Ameriky
I'll never know what it's like
To walk a mile in his shoes
And I'll never have to have the talk
So it don't happen to you
Three little words written 'cross the chest
Of a twelve year old who hasn't lived life yet
"Am I next? Am I next?"
Nikdy se nedozvím, jaké to je
Ujít míli v jeho botou
A nikdy nebudu muset vést takový rozhovor
Takže se to tobě nestane
Tři malá slova napsaná přes hruď
Dvanáctiletého kluka, co ani nezačal žít svůj život
„Jsem snad další? Jsem snad další?“
Stay alive, stay alive
Shine a light, stay alive
Use your voice and you remember me
American reckoning
Zůstaň naživu, zůstaň naživu
Osvětli záři, zůstaň naživu
Použij svůj hlas a tak si mě zapamatuješ
Zúčtování Ameriky
Is this a moment or movement?
Is this the tide or a flood?
Is our American reckoning?
Our story written in blood
Or in love
Or in peace
Je tohle okamžik nebo hnutí?
Je tohle proud nebo potopa?
Dostává se naší Americe zúčtování?
Náš příběh vepsaný v krvi
Nebo v lásce
Nebo v míru
Stay alive, stay alive
Shine a light, stay alive
Use your voice and you remember me
Zůstaň naživu, zůstaň naživu
Osvětli záři, zůstaň naživu
Použij svůj hlas a tak si mě zapamatuješ
Stay alive, stay alive
Shine a light, stay alive
Use your voice and you remember me
American reckoning
In our American reckoning
Zůstaň naživu, zůstaň naživu
Osvětli záři, zůstaň naživu
Použij svůj hlas a tak si mě zapamatuješ
Zúčtování Ameriky
V zúčtování naší Ameriky

Text pridal Pennywise

Video přidal Pennywise

Preklad pridal Pennywise

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

American Reckoning - Single

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.