Playlisty Akcie
Reklama

Always - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
This Romeo is bleeding
You can't see his blood
It's nothing but some feelings
That this old dog kicked up
Tento Romeo krváca
Ale ty nevidíš jeho krv
Nie je tu nič okrem pocitu
Že tento starý pes práve zdochol
It's been raining since you left me
Now I'm drowning in the flood
You see I've always been a fighter
But without you I give up
Odvtedy ako si ma opustila stále prší
Topím sa v tejto záplave
Videla si, že som vždy bojoval
Ale bez teba sa vzdávam
I can't sing a love song
Like the way it's meant to be
Well, I guess I'm not that good anymore
But baby, that's just me
Nedokážem spievať milostné pesničky
Tak ako by som ich mal spievať
Tipujem, že už viac nie som taký dobrý
Ale zlatko, to som proste ja
And I will love you, baby - Always
And I'll be there forever and a day - Always
I'll be there till the stars don't shine
Till the heavens burst and
The words don't rhyme
I know when I die, you'll be on my mind
And I'll love you - Always
A ja ťa budem milovať, zlato - Vždy
A budem tu do posledného dňa- Vždy
Budem tu kým hviezdy prestanú žiariť
Kým nebo vzplanie a
Slová sa nebudú rýmovať
Viem, že keď zomriem, budem na teba myslieť
A budem ťa milovať- Vždy
Now your pictures that you left behind
Are just memories of a different life
Some that made us laugh,
some that made us cry
One that made you have to say goodbye
What I'd give to run my fingers
through your hair
To touch your lips, to hold you near
When you say your prayers try to understand
I've made mistakes, I'm just a man
Tie fotografie, ktoré si tu nechala
Sú len spomienky z iného života
Niektoré, ktoré nás rozosmejú
Niektoré, ktoré nás nútia plakať
A jedna, ktorá spôsobila, že si odišla
Čo by som dal za to aby som mohol prechádzať prstami cez tvoje vlasy
Dotýkať sa tvojich pier, držať sa pri sebe
Keď hovoríš svoje modlitby, snažím sa im rozumieť
Urobil som veľa chýb, som len človek
When he holds you close,
when he pulls you near
When he says the words
you've been needing to hear
I wish I was him 'cause
those words are mine
To say to you till the end of time
Keď ťa drží tak blízko,
keď si ťa k sebe pritisne,
Keď hovorí tie slová
ktoré práve potrebuješ počuť
Prajem si, aby som bol na jeho mieste
pretože tieto slová sú moje
Chcem ti ich povedať skôr než sa to všetko skončí
And I will love you baby - Always
And I'll be there forever and a day - Always
A ja ťa budem milovať, zlato - Vždy
A budem tu do posledného dňa - Vždy
If you told me to cry for you
I could
If you told me to die for you
I would
Take a look at my face
There's no price I won't pay
To say these words to you
Ak mi povieš aby som kvôli tebe plakal
Plakal by som
Ak mi povieš aby som pre teba zomrel
Zomrel by som
Pozri sa mi do tváre
Nie je žiadna cena ktorú by som nezaplatil
Aby som ti mohol povedať tieto slová
Well, there ain't no luck
In these loaded dice
But baby if you give me just one more try
We can pack up our old dreams
And our old lives
We'll find a place where the sun still shines
Lenže v tejto preplnenej kocke
nie je žiadne šťastie
Ale, zlato, ak mi dáš ešte jednu šancu
Môžme zbaliť naše staré sny
A naše staré životy
A budeme hľadať miesto kde stále svieti slnko
And I will love you, baby - Always
And I'll be there forever and a day - Always
I'll be there till the stars don't shine
Till the heavens burst and
The words don't rhyme
I know when I die, you'll be on my mind
And I'll love you - Always
A ja ťa budem milovať, zlato - Vždy
A budem tu do posledného dňa- Vždy
Budem tu kým hviezdy prestanú žiariť
Kým nebo vzplanie a
Slová sa nebudú rýmovať
Viem, že keď zomriem, budem na teba myslieť
A budem ťa milovať- Vždy

Text pridala TeRinQa

Text opravila vladondr

Videa přidali TeRinQa, johnnymay

Preklad pridala sweetbaby001

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Cross Road

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.