Playlisty Pokec
Reklama

Remembering 蘇州河 [Sū Zhōu Hé] (feat. Na Ying) - text

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

硝煙將盡 塵未遠餘音縈繞
隔岸相顧 盼願再無喧囂
暮色將至 輕吟唱心愛歌謠
待到破曉 奔赴家鄉懷抱
[Xiāoyān jiāng jǐn chén wèi yuǎn yúyīn yíngrào
Gé àn xiāng gùpàn yuàn zài wú xuānxiāo
Mùsè jiāng zhì qīng yínchàng xīn'ài gēyáo
Dài dào pòxiǎo bēnfù jiāxiāng huáibào]
化作古風 背負青山人未老
摯友已故 精氣終究未倒
故土燃燒 守衛者湧向風暴
無憾與你相遙 幸而留下微笑
[Huà zuò gǔfēng bèifù qīngshān rén wèi lǎo
Zhìyǒu yǐ gù jīng qì zhōngjiù wèi dào
Gùtǔ ránshāo shǒuwèi zhě yǒng xiàng fēngbào
Wú hàn yǔ nǐ xiāng yáo xìng'ér liú xià wéixiào]
I lie awake
Beside the rolling water
Long for the day
When peace will come for all
I still recall
The smile we gave each other
It reminds me of
The life we’re fighting for
I hear your song,
My sister and my brother.
It fills my heart;
It’s with me everywhere.
I won’t forget
Our promise to each other
I will remember I am here
For you were there
I will be there
I’ll stand with you forever
I will be there
You’ll never be alone
And we will share
Our dream of peace together
Until the morning comes
And we are finally home
I hear your song,
My sister and my brother.
It fills my heart;
It’s with me everywhere.
I won’t forget
Our promise to each other
無憾與你相遙 幸而留下微笑
[Wú hàn yǔ nǐ xiāng yáo xìng'ér liú xià wéixiào]

Text pridal stfilomena

Text opravil stfilomena

Video přidal stfilomena

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.