Playlisty Pokec
Reklama

ULTRAnumb - text, preklad

playlist Playlist
3, 2, 1
You want it full frontal, overstimulation
3, 2, 1
Chceš to čelně, stimulace
So say a benediction
For a new addiction
In voyeuristic overdrive
Tak požehnej
nové závislosti
Ve voyeuristickém rychloběhu
(Here comes the countdown)
3 - This is the new flesh
2 - This is the open door
1 - We've got everything you wanted
(tady začíná odpočítávání)
3 - Toto je nové maso
2 - Toto jsou otevřené dveře
1 - Máme všechno, co jste chtěli
You want it all right now
(ULTRAnumb)
Right now
Chcete to hned teď
(ULTRA necitlivý)
Právě teď
(3, 2, 1)
Violated
So degraded
The show has just begun
(3, 2, 1)
Porušený
Tak ponížený
Show už začala
Dominated
By all you hated
This will make you ULTRAnumb
Ovládaný
vším, co jste nenáviděli
To vás učiní ULTRA necitlivými
3, 2, 1
Reality's a plague, we're the medication
3, 2, 1
Epidemie reality, my jsme léčba
A new manipulation
Oversaturation
Take advantage of what you deny
Nové zacházení
Přesycenost
Zneužití toho, co popíráte
(Here comes the countdown)
3 - So step right up and see
2 - The possibilities
1 - We are everything you wanted
(tady začíná odpočítávání)
3 - Tak ihned vystoupejte a spatřete
2 - Možnosti
1 - My jsme všechno, co jste chtěli
You want it all right now
(ULTRAnumb)
Right now
Chcete to hned teď
(ULTRA necitlivý)
Právě teď
(3, 2, 1)
Violated
So degraded
The show has just begun
(3, 2, 1)
Porušený
Tak ponížený
Show už začala
Dominated
By all you hated
This will make you ULTRAnumb
Ovládaný
vším, co jste nenáviděli
To vás učiní ULTRA necitlivými
One confession is such perfection
Your sweet repression can't hide who you really are
Jedna zpověď je taková dokonalost
Tvoje sladké potlačení nemůže skrývat, kdo doopravdy jsi
Say you love it
Say you hate it
Doesn't matter 'cause you're all the same
Řekni, že to miluješ
Řekni, že to nenávidíš
Na tom nezáleží, neboť jsi úplně stejný
Say you want it
Say you need it
Come and get it 'cause we love the shame
Řekni, že to chceš
Řekni, že to potřebuješ
Pojď a dostaň to, neboť milujeme stud
Say you love it
Say you hate it
Just another one to suck the fame
Řekni, že to miluješ
Řekni, že to nenávidíš
Akorát někdo další vysává slávu
Don't pretend that you're better than this
Malevolence goes both ways
Nepředstírej, že jsi lepší než tahle
Škodolibost jdoucí oběma směry
(3, 2, 1)
Violated
So degraded
The show has just begun
(3, 2, 1)
Porušený
Tak ponížený
Show už začala
Dominated
By all you hated
This will make you ULTRAnumb
Ovládaný
vším, co jste nenáviděli
To vás učiní ULTRA necitlivými
(3, 2, 1)
Violated
So degraded
The show has just begun
(3, 2, 1)
Porušený
Tak ponížený
Show už začala
Dominated
By all you hated
This will make you ULTRAnumb
Ovládaný
vším, co jste nenáviděli
To vás učiní ULTRA necitlivými

Text pridala Sora-chan

Text opravila jesterka654

Video přidala Sora-chan

Preklad pridal PhoeniCZ

Preklad opravila jesterka654

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.