Playlisty Pokec
Reklama

Metamorphosis - text, preklad

playlist Playlist
I feel it right at the heart of me,
And it grips me physically
Dragging down so far below,
And it’s a violent vertigo
Cítím to přesně v mém srdci,
A svírá mě to fyzicky
Táhné mě to s sebou dolů,
A je to strašná závrať
Digging it in like a parasite
Feeding off what I keep inside
Manifest when I’m throwing trust
To the cold and the nebulous
Vkrádá se to jako parazit
Krmí se na tom, co uvnitř skrývám
Projevuje se, když projevuji důvěru
chladnému a záhadnému
Something’s changing - Re-arranging me
Just beginning - My own surgery
Something’s changing - Re-arranging me
Amputating what I no longer need
Něco se mění - přeuspořádává mě
zrovna začíná - moje vlastní operace
Něco se mění - přeuspořádává mě
Amputuje to, co už nepotřebuju
I’ll cut away everything,
And tear away everything,
Just beginning - My own surgery
I’ll cut away everything,
And tear away everything
Amputating what I no longer need
Useknu všechno,
A odtrhnu všechno,
Právě začíná má vlastní operace
Useknu všechno,
A odtrhnu všechno,
Amputuju to, co už nepotřebuju
I cast off what it means to be,
Ruled by the happening
Moving past the experience,
Never dwell on the evidence
Zavrhuji to, co představuje
Být ovládán děním
Překračující hranice zkušenosti
Ignorujíce důkazy
Breaking it off of the identity,
I come and kill you when I contravene
I’m dissolving all of this,
In the full metamorphosis
Láme se samotná má identita,
Přijdu a zabiju tě, pokud se nepohodneme
Rozpouštím to všechno,
V kompletní proměně
Something’s changing - Re-arranging me
Just beginning - My own surgery
My own surgery
Něco se mění - přeuspořádává mě
Právě začíná má vlastní operace
Má vlastní operace
...And I’ll cut away everything (Cut it away!)
...And tear away everything (Tear it away!)
...And I’ll cut away everything (Cut it away!)
...And tear away everything (Tear it away!)
...A useknu všechno (useknu!)
...A odtrhnu všechno (odtrhnu!)
...A useknu všechno (useknu!)
...A odtrhnu všechno (odtrhnu!)

Text pridala Heriel

Text opravila SHinata

Preklad pridal PhoeniCZ

Preklad opravila SHinata

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.