Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
In the end,
As you fade into the night (Whoa!)
Who will tell the story of your life?
Nakonec,
Až upadneš do noci (Whoa!)
Kdo vypoví příběh tvého života?
In the end,
As my soul's laid to rest,
What is left of my body?
Or am I just a shell?
Nakonec,
Až má duše spočinula,
Co zbylo z mého těla?
Nebo jsem jen skořápka?
And I have fought
And with flesh and blood
I commanded an army
Through it all I have given my heart for
a moment of glory
(I gave it all)
A já bojoval!
A tělem a krví
Jsem velel armádě!
A přes to všechno jsem dal své srdce
za moment slávy.
(Dal jsem všechno.)
In the end
As you fade into the night (Whoa!)
Who will tell the story of your life? (Whoa!)
And who will remember your last goodbye? (Whoa!)
Cause it's the end! And I'm not afraid,
I'm not afraid to die.
Nakonec,
Až upadneš do noci (Whoa!)
Kdo vypoví příběh tvého života? (Whoa!)
A kdo si zapamatuje tvé poslední sbohem? (Whoa!)
Protože tohle je konec! A já se nebojím,
Nebojím se zemřít.
Not afraid! I'm not afraid to die. Nebojím se! Nebojím se zemřít.
Born a saint,
But with every sin I still wanna be holy.
I will live, again...
Who we are isn't how we live,
We are more than our bodies.
Narozen jako světec,
Ale pro každý hřích chci být nadále svatý
Budu žít znovu...
Kdo jsme, není to, jak žijeme,
Jsme víc než pouhá naše těla.
If I fall, I will rise back up
And relive my glory!
Pokud padnu, znovu povstanu
A oživím svou slávu!
In the end
As you fade into the night (Whoa!)
Who will tell the story of your life? (Whoa!)
And who will remember your last goodbye? (Whoa!)
Cause it's the end! And I'm not afraid,
I'm not afraid to die.
Nakonec,
Až upadneš do noci (Whoa!)
Kdo vypoví příběh tvého života? (Whoa!)
A kdo si zapamatuje tvé poslední sbohem? (Whoa!)
Protože tohle je konec! A já se nebojím,
Nebojím se zemřít.
In the end
As you fade into the night (Whoa!)
Who will tell the story of your life? (Whoa!)
And who will remember your last goodbye? (Whoa!)
Cause it's the end! And I'm not afraid,
I'm not afraid to die.
Nakonec,
Až upadneš do noci (Whoa!)
Kdo vypoví příběh tvého života? (Whoa!)
A kdo si zapamatuje tvé poslední sbohem? (Whoa!)
Protože tohle je konec! A já se nebojím,
Nebojím se zemřít.
Who will remember this last goodbye?!
Cause it's the end! And I'm not afraid!
I'm not afraid to die.
Kdo si zapamatuje tohle poslední sbohem?!
Protože tohle je konec! A já se nebojím!
Já se nebojím zemřít.
Not afraid!
I'm not afraid to die.
Not afraid!
I'm not afraid to die...
Nebojím se!
Nebojím se zemřít.
Nebojím se!
Nebojím se zemřít...

Text pridala GeeMCR

Text opravila Akhlis

Videa přidali Ren7, DevilDan

Preklad pridala terka_rav

Preklad opravil DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.