Playlisty Akcie
Reklama

The Devil Cried - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

One fine day in Hell
The master told a story
Someone lied so well
He sent him back to Glory
Jednoho hezkého dne v Pekle
vyprávěl pán přiběh
který někdo podal tak dobře
že za to došel slávy
There are whispers between the screams
That this deed can be done
Even sinners must dream
And I can be the one to make the Devil cry
Mezi výkřiky byl šepot
že se ten skutek mohl stát
dokonce i hříšníci musí snít
a já budu právě ten, co přiměje ďábla plakat
I can win this game
If all things come together
I know this sounds quite strange
I won't be smart, just clever
Mohu vyhrát tu hru
pokud všechny věci spojí síly
znám ten cizí zvuk
nebudu mazaný, jen chytrý
It's the law on the other side
Just a tear lets you run
And how many have tried?
I know I'll be the one to make the Devil cry
Je to zákon na onom světě
jen slza ti dovolí utéct
a kolikrát jsi to zkoušel?
Já Vím, že budu ten jediný, který přiměje Ďábla plakat
At last my time has come
I must not give him pleasure
I can be the one
One chance or burn forever
NAkonec nadešel můj čas
nesmím mu udělat radost
mohu být ten
co dostane jednu šanci nebo shoří navěky
So I told him about my pain
And the life I've been through
He just smiled and the laughter came
Then I told him that I love you, and the Devil cried
Tak mu povídám o své bolesti
a čím jsem v životě prošel
jen smál se a pak se chechtal
pak jsem mu mu řekl, že tě miluji a Ďabel se rozplakal
Tears from his eyes
Eyes of fire
And the Devil cried
Slzy z jeho očí
ohnivých očí
a Ďábel plakal

Text pridala kreten_666

Video přidala AliNirvana88

Preklad pridala Maribel

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.