Pokec Playlisty
Reklama

My Woman - text, preklad

playlist Playlist
Let the police come and smoke the stage
We're getting restless now and can no longer wait
And I know, I know, that you know for sure
What it is, you are having me in door
Nech přijet poldy a zakouřit poschodí
Začínáme být neklidní a už nemůžeme čekat
A vím, vím, že určitě víš
Co to znamená, když mě máš přede dveřmi
Take another step and then engage
Nobody here wants to die of old age
At least from now, while we're young and dumb
In a few years what will we become
Fuck me, it doesn't matter
Udělej další krok a zavaž se
Nikdo tu nechce umřít stářím
Aspoň od teď, když jsme mladí a hloupí
Za pár let, co z nás bude
Jebat to, nezáleží na tom
I cannot live like this
I cannot fucking live like this!
Nemůžu takhle žít
Nemůžu takle kurva žít!
My woman!
My woman!
I can't live without my woman!
To live a lie
that's alright
I'll be there to the end of time!
The end of time...
Moje holka!
Má holka!
Nemůžu žít bez svý holky
Žít lež
to nevadí
Budu tady až do konce věků!
Do konce věků...
Nothing so pure, I know we two've been sold
My mental building up before it feels to blow
We've got it right, nobody has the right
to stay in one place this long without a fight
Nic ryzího, vím že nás oba zaprodali
Mysl mi staví dokud jí necítím vybouchnout
Máme to správně, nikdo nemá právo
zůstat na stejném místě bez boje
The lights are dimming and the future is at hold
I look for silver, while I'm lying in bed with gold
I said fuck me, it doesn't matter
Světla slábnou a budoucnost nejistá
Hledám stříbro, zatímco ležím v posteli se zlatem
Proto říkám ser na to, nezáleží na tom
I cannot live like this
I cannot fucking live like this!
Nemůžu takhle žít
Nemůžu takle kurva žít!
My woman!
My woman!
I can't live without my woman!
To live a lie
that's alright
I'll be there to the end of time!
The end of time...
Moje holka!
Má holka!
Nemůžu žít bez svý holky
Žít lež
to nevadí
Budu tady až do konce věků!
Do konce věků...
I'm ready to sell my soul
Tell me a story for my rock and roll
Give me a strenght to give it hope
Leave me alone long before I drop
Připraven prodat svou duši
Dej mi příběh pro mou melodii
Dej mi sílu dát tomu naději
Radši mě opust tím než padnu
She needs me tooo
She needs me sooo
She needs me sooo
She needs me
She needs me
She needs me
She needs me too
Ona mě také potřebuje
Ona mě tak potřebuje
Ona mě tak potřebuje
Potřebuje mě
Potřebuje mě
Potřebuje mě
Potřebuje mě také

Text pridal Jawny

Text opravil Jawny

Video přidal Jawny

Preklad pridal Jawny

Preklad opravil Jawny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.