Playlisty Pokec
Reklama

Never Say Never ft. Jaden Smith - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Never say never
Yeah Yeah
Never ever ever ever ohh
Nikdy neříkej nikdy
Jo Jo
Nikdy nikdy nikdy nikdy ohh
See I never thought that I could walk through fire.
I never thought that I could take the burn.
I never had the strength to take it higher,
Until I reached the point of no return.
Nikdy jsem nemyslel, že můžu projít ohněm.
Nikdy jsem nemyslel, že se můžu spálit.
Nikdy jsem neměl sílu, vzít vyššího.
Dokud jsem nedosáhl bodu, odkud není návratu.
And there's just no turning back,
When your hearts under attack,
Gonna give everything I have,
It's my destiny.
A odtamtud prostě není cesty zpět
Když je Tvé srdce pod útokem,
Dám Ti všechno, co mám,
To je můj osud.
I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up up up,
And never say never.
Nikdy neřeknu nikdy! (budu bojovat)
Budu bojovat až navěky! (udělám to správně)
Kdykoli mě shodíš dolů,
Nezůstanu na zemi,
Zvednu se,
Zvednu se,
Zvednu se,
Zvednu se nahoru nahoru nahoru,
A nikdy neříkej nikdy.
Ne-Never say never
Ne-Never say never
Ne-Never say never
Never say it never never say it
Ni-nikdy neříkej nikdy
Ni-nikdy neříkej nikdy
Ni-nikdy neříkej nikdy
Nikdy to neříkej nikdy nikdy to neříkej
I never thought I could feel this power.
I never thought that I could feel this free.
I'm strong enough to climb the highest tower.
And I'm fast enough to run across the sea. Ohh
Nikdy jsem si nemyslel, že můžu cítit tuto sílu.
Nikdy jsem si nemyslel, že se můžu cítit tak volný.
Jsem dost silný, abych vylezl na nejvyšší věž.
A jsem dost rychlý, abych běžel přes moře. Ohh
And there's just no turning back,
When your hearts under attack,
Gonna give everything I have,
Cause this is my destiny.
A odtamtud prostě není cesty zpět
Když je Tvé srdce pod útokem,
Dá Ti všechno, co mám,
Protože toto je můj osud.
I will never say never! (I will fight)(never say never)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up up up,
And never say never.
Nikdy neřeknu nikdy!(budu bojovat)(nikdy neříkej nikdy)
Budu bojovat až navěky! (udělám to správně)
Kdykoli mě shodíš dolů,
Nezůstanu na zemi,
Zvednu se,
Zvednu se,
Zvednu se,
Zvednu se nahoru nahoru nahoru,
A nikdy neříkej nikdy.
Here we go!
Guess who?
JSmith and JB!
I gotcha lil bro.
I can handle him.
Hold up, I
I can handle him.
Jdeme na to!
Hádej kdo?
JSmith a JB!
Dostanu se do toho brácho.
Zvládnu ho!
Držte se, já
Zvládnu ho!
Now he's bigger than me,
Taller than me.
And he's older than me,
And stronger than me.
And his arms a little bit longer than me.
But he ain't on a JB song with me!
Nyní je vetší než já,
Vyšší než já.
A je starší než já.
A silnější než já.
A jeho ruce jsou trochu delší než mé.
Ale není se mnou v JBho songu!
I be trying a chill
They be trying to side with the thrill.
No pun intended, was raised by the power of will.
Snažím se vychladnout
Oni se snaží, aby se strana rozechvěla.
Žádná slovní hříčka, byl poblíž síly vůle.
Like Luke with the force, when push comes to shove.
Like Cobe with the 4th, ice water with blood. (let's go)
Jako Luke se sílou, když příjde do tuhého.
Jako Cobe se čtvrtou, ledová voda s krví. (Pojďme)
I gotta be the best, and yes
We're the flyest.
Like David and Goliath,
I conquered the giant.
So now I got the world in my hand,
I was born from two stars
So the moon's where I land.
Musím být nejlepší, a ano
Jsme mouchy.
Jako David a Goliáš,
Zdolal jsem obra.
Tak teď mám svět ve svých rukou,
Zrodil jsem se ze dvou hvězd
Takže měsíc je tam, kde já.
I will never say never! (I will fight)
(never say it never never say it)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up up up,
And never say never.
Nikdy neřeknu nikdy! (budu bojovat) (nikdy neříkej to nikdy nikdy to neříkej)
Budu bojovat až navěky! (udělám to správně)
kdykoli mě shodíš dolů,
Nezůstanu na zemi.
Zvednu se,
Zvednu se,
Zvednu se,
Zvednu se nahoru nahoru nahoru,
A nikdy neříkej nikdy.
I will never say never! (I will fight)
(never say it never never say it)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up up up,
And never say never.
Nikdy neřeknu nikdy! (budu bojovat) (nikdy neříkej to nikdy nikdy to neříkej)
Budu bojovat až navěky! (udělám to správně)
kdykoli mě shodíš dolů,
Nezůstanu na zemi.
Zvednu se,
Zvednu se,
Zvednu se,
Zvednu se nahoru nahoru nahoru,
A nikdy neříkej nikdy.
Ne-Never say never
(never say it)
Ne-Never say never
(never say it)
Ne-Never say never
(never say it)
And never say never
Ne-Never say never
(never say it)
Ne-Never say never
(never say it)
Ne-Never say never
Ni-nikdy neříkej nikdy
(nikdy to neříkej)
Ni-nikdy neříkej nikdy
(nikdy to neříkej)
Ni-nikdy neříkej nikdy
(nikdy to neříkej)
Ni-nikdy neříkej nikdy
(nikdy to neříkej)
Ni-nikdy neříkej nikdy
(nikdy to neříkej)
Ni-nikdy neříkej nikdy
(nikdy to neříkej)
And never say never, never, never... A nikdy neříkej nikdy, nikdy, nikdy...

Text pridala Girl975

Text opravil mara_lukasik

Videa přidali JanuShQa, musika

Preklad pridala Wendys1994

Preklad opravil mara_lukasik

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.