Playlisty Pokec
Reklama

Life Is Worth Living - text, preklad

playlist Playlist
Ended up on a crossroad
Try to figure out which way to go
It's like you're stuck on a treadmill
Running in the same place
You got your hazard lights on now
Hoping that somebody would slow down
Praying for a miracle
Who'll show you grace?
Had a couple dollars and a quarter tank of gas
With a long journey ahead
Seen a truck pull over
God sent an angel to help you out
He gave you direction
Showed you how to read a map
With a long journey ahead
Said it ain't over
Oh, even in the midst of doubt
Skončil jsem na rozcestí
Snažil jsem se přijít na to, kterou cestou jít
Je to jako bys uvízl na běžeckém pásu
Utíkáš na stejném místě
Teď máš svá výstražná světla
A doufáš, že někdo zpomalí
Modlíš se za zázrak
Kdo ti ukáže milost?
Měl jsem pár dolarů a čtvrtinu nádrže
S dlouhou cestou před sebou
Viděl jsem, jak si nákladní auto zajelo
Bůh seslal anděla, aby ti pomohl ven
Dal ti směr
Ukázal, jak číst mapu
S dlouhou cestou před sebou
Řekl, že ještě není konec
Oh, i přesto, že jsi byla uprostřed obav

Life is worth living
Life is worth living, so live another day
The meaning of forgiveness
People make mistakes, doesn't mean you have to give in
Life is worth living again

Stojí za to žít
Stojí za to žít, tak žij další den
Význam odpuštění
Lidé dělají chyby, to ale neznamená, že se musíš vzdát
Stojí za to žít znova

Relationship on a ski slope
Avalanche comin' down slow
Do we have enough time to salvage this love?
Feels like a blizzard in April
Cause my heart is just that cold
Skating on thin ice
But it's strong enough to hold us up
Seen her scream and holler
Put us both on blast
Tearing each other down
When I thought it was over
God sent us an angel to help us out
He gave us direction, showed us how to make it last
For that long journey ahead
Said it ain't ever over
Oh, even in the midst of doubt

Vztah jako na sjezdovce
Lavina pomalu přichází dolů
Máme dostatek času na to, abychom zachránili tuhle lásku?
Je to jako ledová bouře v dubnu
Protože mé srdce je tak chladné
Bruslení na tenkém ledě
Ale je dostatečně silný, aby nás udržel
Viděl jsem ji řvát a křičet
Vystavit nás náporu
Oba nás strhávat
Když jsem si myslel, že je konec
Bůh nám seslal anděla, aby nám z toho pomohl ven
Dal nám směr, ukázal nám, jak to udělat rychle
Pro tu dlouhou cestu před námi
Řekl, že ještě není konec
Oh, i když jsme byli uprostřed obav

Life is worth living
Life is worth living, so live another day
The meaning of forgiveness
People make mistakes, doesn't mean you have to give in
Life is worth living again
Life is worth living again

Stojí za to žít
Stojí za to žít, tak žij další den
Význam odpuštění
Lidé dělají chyby, to ale neznamená, že se musíš vzdát
Stojí za to žít znova
Stojí za to žít znova

What I'd give for my affection
Is a different perception
From what the world may see
They try to crucify me
I ain't perfect, won't deny
My reputation's on the line
So I'm working on a better me

Co bych dal za mou lásku
Je odlišná představa
Od toho, co by svět mohl vidět
Snaží se mě ukřižovat
Nejsem dokonalý, to nepopírám
Má pověst je na hraně
Takže pracuji na mém lepší já

Life is worth living
Life is worth living, so live another day
The meaning of forgiveness
People make mistakes
Only God can judge me
Life is worth living again
Another day
Life is worth living again

Stojí za to žít
Stojí za to žít, tak žij další den
Význam odpuštění
Lidé dělají chyby
Jen Bůh mě může soudit
Stojí za to znovu žít
Další den
Stojí za to znovu žít

Text pridal sirbieeb

Video přidala marie852

Preklad pridala -Mony-

Preklad opravila melindaone

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.