Playlisty Pokec
Reklama

All She Wrote (feat. Chandler Moore & Brandon.. - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Odmietame to čomu nerozumieme
otáčame sa chrbtom na známeho muža
chcem sa zmeniť, ale moje srdce krváca
srdce je ťažké, a nikto ma nemôže vidieť
Chcem tu byť pre tých ktorí ma potrebujú
nemôžem vystáť tú bolesť čo vidím na TV
žiarlivosť, pretože chcú byť mnou
sakra, tento život nie je jednoduchý
berie ma to celého
moje neodpúštanie preberá kontrolu nado mnou
sakra, musím sa spamätať
musím sa spamätať
Čo chceš od života? to je tá otázka
toto nie je simulácia, je to požehnanie
Je to chyba alebo je to predurčené?
nemáme čas na premýšlanie
nemôžeme sa zachrániť, potrebujeme záchrancu
Nemôžeme sa vytvoriť, potrebujeme tvorcu
zlyhávam, potrebujem niečo nové
tak som odložil svoj život, dávam ho celý tebe
We reject what we don't understand
We turn our backs on a fellow man
I wanna change, but my heart is bleedin'
Heart is hard, and can't nobody see me
I wanna be there for the ones that need me
I can't stand the pain I see on TV
Jealous 'cause they wanna be me
Damn it man, this life ain't easy
It takes over me
My unforgiveness keeps control of mе
Damnit, I gotta get a hold of me
Gotta get a hold of mе, oh
What you want out of life? That's the question
This ain't a simulation, it's a blessing
Is it a mistake or is it destined?
We ain't got no time for second guessin'
We can't save ourselves, we need a savior
We ain't make ourselves, we need a maker
I keep failin' myself, I need somethin' new
So I lay my life down, I give it all to you
Všetko tebe, dám všetko tebe
dám všetko tebe, dám všetko tebe
All to you, give it all to you (I give it all to you)
Give it all to you, give it all (I give it all to you)
Oh, oh

došiel som do konca seba, veriť v nepriateľa
prísť s tým Mmm, ty nie si môj priateľ
Nič to nemôže napraviť, ooh, ani Hennessy
Musel som to pomeniť, zmeniť liek
Bože, môžeš použiť nedokonalých ľudí?
Pretože som zlomený skrz na skrz
Len mi povedz kde mám ísť
pretože to je to čo chcem robiť
som zlomený, ale vyrastiem,
som smutný, ale stále chcem vedieť
je tu viac pre môj život
alebo je to všetko čo napísala?
Všetko čo napísala?
Všetko čo napísala?
Všetko čo napísala?
I came to the end of me, believin' the enemy
Comin' with that "Mmm", man, you ain't a friend of me
Nothing can fix that, ooh, not even the Hennessy
I had to switch it up, yeah, switch up the remedy
God, can you use imperfect people? (Oh)
'Cause I'm broken through and through (Oh)
Just tell me where I need to go (Need to go)
'Cause that's all that I wanna do (All that I wanna do)
I'm a mess, but I'm tryna grow
I'm upset, but I still wanna know
Is there more for my life
Or is that all she wrote? (Is that all she wrote?)
Uh, is that all she wrote? (Is that all that she wrote?)
Is that all she wrote? (Is that all that she wrote?)
Is that all she wrote?

Vďaka všetkým Judášovým bozkom, mám titul z odpúštania
Nepotrebujem väzenský systém, kráčam s presvedčením
Radšej sa budem modliť v Boha, ako sa modliť v priania
Som nadprirodzený, nie som poverčivý, v tom je ten rozdiel
ako vzťah vz. viera, je to väzenie v svetlom kruhu
potom kráľovská fialová vo vnútri hranola
tento tok je taký univerzálny, že prišiel so snami a víziami
Máme kľúče ku kráľovstvu, som s otcovými problémami
Prišiel som priamo zo dna, a začal som od konca
nemôžeš podkopať strojcu
môžem byť ďaleko tvojej mysle ale nie som ďaleko od svojej
Som ukrižovaný, pochovaný, vzkriesený
perfektný syn pána Boha
Presne ako voda premenená na víno, som prorocké znamenie, spýtaj sa svojho barbera, som na titulke New York Timesu
môj život sa veršuje, ja som jeho a on je môj,
Velké Ja som jeho, najlepší obetný baránok všetkých čias.
Prerobený a predefinovaný
Od Brandona po úplne nového
Mám nové meno v domácnosti, jedinečné
Kto si ty aby si mi povedal, že niečo nemôžem?
Potrebujeme ?
Thanks to all them Judas kisses, I got a master's in forgiveness
I don't need a jail system, I walk in conviction
I'd rather pray to God, than pray for wishes
I'm supernatural, not superstitious, there's a difference
Like relationship versus religion, that's a prison
I'm lightin' circle, then royal purple inside a prism
This flow is so universal, it came with dreams and visions
I got the keys to the kingdom, I'm 'bout my father business
I came up straight from the bottom, I started from the finish
You can't undermine a mastermind
I may be out of your mind, but I ain't out of mine
I'm co-crucified, bury, resurrected
And perfected in the Son of God
Just like water turn to wine, I'm a prophetic sign
Ask your barber, I'ma headliner in New York Times
My life verses, I am His, yeah, and He is mine
The great "I Am's", the greatest Lamb of all time
Rebranded, redesigned and redefined
From Brandon to brand new
I'ma brand name in the household, brand too
Who are you to try to tell me what I can't do? We need a [?], huh?
Spýtal si sa niekedy sám seba- zvládnem to?
No, neviem, ale môžem to predstierať
Ale popravde, môýem byť zlý?
Som taký unavený, taký zlomený, taký uťahaný
O Bože, oh Bože
You ever ask yourself "Am I gonna make it?"
Well, I don't know, of course I can fake it
But honestly, can I go wrong?
I'm so tired, I'm so broken, I'm so weary
Oh, God, oh, God

Text pridala NatySobolova

Video přidala NatySobolova

Preklad pridala Mary135

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.