Playlisty Pokec
Reklama

Hip Hop Star (feat. Big Boi and Sleepy Brown) - text, preklad

playlist Playlist
Slowly as Sir Luscious step up like a Q-Dawg
A-town’s up, deuces down it’s the new call
And you can dial 1-888-CUT-SOMETHING
I’m your kinky operator when you wanna f--- something
Ain’t no dial tones just milestones, of pleasure to reach
To each his own, I’m a stone cold Aquarian freak
Humanitarian, barbarian but under the sheets
It’s the player from the Point
And your girl from the D
Pomaly ako Sir Luscious pristupuje ako Q-Dawg
Mestá na A idú nahor, zhody dole je to nové
A môžeš vytočiť 1-888-REŽ-NIEČO
Som tvoj zvrátený operátor keď chceš pretiahnuť niečo
Žiadne vyzváňacie tóny len míľniky potešenia na dosah
Každý svojim vlastným, som chladný šialenec vodnár
Humanitárny, barbarský, no pod prikrývkou
Je to hráč z Pointu
A tvoje dievča z D
Are you infatuated with me
I could end your curiosity
If you don't think I'm too rude
Here's your chance to make your move
Si mnou zaslepený?
Vedela by som ukončiť tvoju zvedavosť
Ak si nemyslíš, že som príliš neslušná
Tu máš možnosť spraviť krok
I sit and wait for nobody
People say that my style is so crazy
I think you like it baby
Do you want to get nasty
I dare you to undress me
Nesedím a nečakám na nikoho
Ľudia hovoria, že môj štýl je šialený
Myslím si, že sa ti to páči bejby
Chceš to rozbaliť?
Vyzývam ťa, aby si ma vyzliekol
Baby, let me know if you wanna roll
With this hip hop star
Bad boots on pants down low
I'm a hip hop star
Baby let me know if you wanna ride with this
Hip hop star
I'm a rock star
Bejby, daj mi vedieť či chceš jazdiť
S touto hip hop hviezdou
Drsné topánky na nohaviciach na nízko
Som hip hop hviezda
Bejby daj mi vedieť, či chceš jazdiť s touto
Hip hop hviezdou
Som rocková hviezda
Do I blow you away?
Do I stimulate your mind
Would you tasted my love if I GIVE YOU TIME?
I have none to waste with you
I guess you can say
My style is so crazy
I think you like it baby
Do you want to get messy
I dare you to undress me
Očarujem ťa?
Podnecujem tvoju myseľ?
Okúsil by si moju lásku ak ti dám čas?
Nemám žiaden na márnenie s tebou
Myslím, že uznávaš
Môj štýl je tak šialený
Myslím si, že sa ti páči bejby
Chceš to rozbaliť?
Vyzývam ťa, aby si ma vyzliekol
Baby, let me know if you wanna roll
With this hip hop star
Bad boots on pants down low
I'm a hip hop star
Baby let me know if you wanna ride with this
Hip hop star
I'm a rock star
Bejby, daj mi vedieť či chceš jazdiť
S touto hip hop hviezdou
Drsné topánky na nohaviciach na nízko
Som hip hop hviezda
Bejby daj mi vedieť, či chceš jazdiť s touto
Hip hop hviezdou
Som rocková hviezda
Undress me undress me
You can come
Come baby, undress me
Vyzleč ma, vyzleč ma
Môžeš prísť
Poď bejby, vyzleč ma
Take off that tank top and pull off them drawers
The girls all pause, got them drippin down they sugar walls
Aw naw! Getting to the nappy root
Knocking boots and stilettos, damn I keep it ghetto!
A cool type of fellow, mellow got the gold medal
Never settle for less my rose petal
Tooey, tooey, tooey, tooey! Spit game!
Venom to get it up in ‘em, let me “p” pop that thang
First check her brain to see if she’s sane,
Deranged or strange or crazy as hell
You never can tell these days
Everybody got a little Rick James in they veins man!
Daj si dole to tielko a stiahni si spodky
Baby sa zastavia, roztekajú sa im cukrové steny
Oh nie! Dostávame sa k vrtkavej podstate
Klopkajúce topánky a stiletto nechty, sakra som stále drsný
Skvelý typ chalana, fajn dostal som zlatú medailu
Nikdy sa neusaď za menej môj lupienok ruže
Tfuj tfuj tfuj! Pľuvacia hra
Jed aby som to v nich zbudil, nech prasknem tú vec
Najprv overím jej mozog, či je rozumná
Nepríčetná alebo divná alebo sakra šialená
V týchto dňoch to už ťažko povedať
Každý má malého Ricka Jamesa vo svojich žilách, človeče!
[Sleepy Brown]
The way I feel oh girl I know its bout to be.....
Me all on you and damn girl you all over me
[Sleepy Brown]
Ako sa cítim, oh dievča, viem že sa to stane...
Ja celý na tebe a ty, dievča, celá na mne
Baby, let me know if you wanna roll
With this hip hop star
Bad boots on pants down low
I'm a rock star
Baby let me know if you wanna ride with this
Hip hop star
I'm a rock star
Bejby, daj mi vedieť či chceš jazdiť
S touto hip hop hviezdou
Drsné topánky na nohaviciach na nízko
Som rocková hviezda
Bejby daj mi vedieť, či chceš jazdiť s touto
Hip hop hviezdou
Som rocková hviezda

Text pridala 1martasek1

Videa přidali kimisek, Richenza

Preklad pridala bianka23

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.