Pokec Playlisty
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
Remember those walls I built?
Well, baby they're tumbling down
And they didn't even put up a fight
They didn't even make a sound
Pamatuješ ty hradby, co jsem postavila
No, chlapče, tak ty se teď hroutí
A nikdy nečelily boji
Nikdy nevydaly žádný zvuk
I found a way to let you in
But, I never really had a doubt
Standing in the light of your halo
I got my angel now
Našla jsem cestu, jak Tě pustit dovnitř
Ale ve skutečnosti jsem nikdy nepochybovala
Stojíc ve světle Tvé svatozáře
Jsem teď získala anděla
It's like I've been awakened
Every rule I had you breakin'
It's the risk that I'm takin'
I ain't never gonna shut you out!
Je to, jako bych byla probuzena
Porušuješ všechna pravidla, co jsem měla
To je to riziko, které na sebe beru
Nikdy bych Tě nezavřela venku
Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby, I can see your halo
You know you're my saving grace
Kamkoli se teď podívám
Jsem obklopena Tvým objetím
Miláčku, vidím Tvou svatozář
Víš, že jsi můj Spasitel
You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby, I can feel your halo
Pray it won't fade away
Jsi všechno, co potřebuji, a víc
Je to napsáno po celém Tvém obličeji
Miláčku, cítím Tvou svatozář
Modlím se, aby nevyhasla
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo...
ooh ooh...
Cítím Tvou svatozář, svatozář, svatozář
Vidím Tvou svatozář, svatozář, svatozář
Cítím Tvou svatozář, svatozář, svatozář
Vidím Tvou svatozář, svatozář, svatozář
ooh ooh...
Hit me like a ray of sun
Burning through my darkest night
You're the only one that I want
Think I'm addicted to your light
Zasáhla mě jako paprsek slunce
Planoucí mou nejtemnější nocí
Jsi ten jediný, kterého chci
Myslím, že jsem závislá na Tvém světle
I swore I'd never fall again
But this don't even feel like falling
Gravity can't forget
to pull me back to the ground again
Přísahala jsem, že už nikdy znovu nespadnu
Ale tohle právě nevypadá jako pád
Gravitace mě nemůže zapomenout
stáhnout zase zpátky na zem
And It's like I've been awakened
Every rule I had you breakin'
It's the risk that I'm takin'
I'm never gonna shut you out!
Zdá se, jako bych byla probuzena
Porušuješ všechna pravidla, co jsem měla
To je to riziko, které na sebe beru
Nikdy bych Tě nezavřela venku
Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Kamkoli se teď podívám
Jsem obklopena Tvým objetím
Baby, I can feel your halo Miláčku, cítím Tvou svatozář
Pray it won't fade away Modlím se, aby nevyhasla
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo...
ooh, Halo ooh... Halo, ooh
Cítím Tvou svatozář, svatozář, svatozář
Vidím Tvou svatozář, svatozář, svatozář
Cítím Tvou svatozář, svatozář, svatozář
Vidím Tvou svatozář, svatozář, svatozář
ooh, Halo oh... Halo, ooh

Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby, I can see your halo
You know you're my saving grace

Kamkoli se teď podívám
Jsem obklopena Tvým objetím
Miláčku, vidím Tvou svatozář
Víš, že jsi můj Spasitel
You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby, I can feel your halo
Pray it won't fade away
Jsi všechno, co potřebuji, a víc
Je to napsáno po celém Tvém obličeji
Miláčku, cítím Tvou svatozář
Modlím se, aby nevyhasla
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo...
Halo, ooh oh...
Cítím Tvou svatozář, svatozář, svatozář
Vidím Tvou svatozář, svatozář, svatozář
Cítím Tvou svatozář, svatozář, svatozář
Vidím Tvou svatozář, svatozář, svatozář
Svatozář ooh oh...

Text pridala Black Star

Text opravila JancaB

Videa přidali K99, DeeDee69

Preklad pridala Bahrai

Preklad opravila JancaB

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.