Playlisty Akcie
Reklama

Numb Little Bug - text, preklad

playlist Playlist
I don’t feel a single thing
Have the pills done too much?
Haven’t caught up with my friends in weeks
And now we’re outta touch
Necítim jedinú vec
Urobili tie lieky príliš?
Už týždne som sa nestretla s priateľmi
A teraz už nie sme v kontakte
I’ve been drivin’ in LA
And the world, it feels too big
Like a floating ball that’s bound to break
Snap me psyche like a twig
Jazdím po LA
A svet sa zdá príliš veľký
Ako plávajúca lopta, ktorá sa každú chvíľu zničí
Zlomí sa moje psychika ako prútik
And I just wanna see
If you feel the same as me
A ja len chcem vedieť
Či sa cítiš rovnako ako ja
Do you ever get a little bit tired of life?
Like you’re not really happy
but you don’t wanna die
Like you’re hangin’ by a thread but you gotta survive
‘Cause you gotta survive
Si niekedy trochu unavený zo života?
Ako že nie si úplne šťastný,
ale nechceš zomrieť
Ako že visíš na vlásku, ale musíš prežiť
Pretože musíš prežiť
Like your body’s in the room
but you’re not really there
Like you have empathy inside
but you don’t really care
Like you’re fresh outta love but it’s been in the air
Am I past repair?
Ako keby tvoje telo bolo v miestnosti,
ale ty tam úplne nie si
Ako že máš empatii vnútri,
ale vlastne ťa to nezajíma
Ako že si čerstvo mimo lásku, ale je vo vzduchu
Som už neopraviteľná?
A little bit tired of tryin’ to care
when I don’t
A little bit tired of quick repairs to cope
A little bit tired of sinkin’, there’s water in my boat
I’m barely breathin’, tryna stay afloat
So I got this quick repairs to cope
Guess I’m just broken and broke
Trochu unavená zo snahy sa zajímať,
keď ma to nezajíma
Trochu unavená z rýchlych opráv, aby si to zvládla
Trochu unavená z topenia sa, v mojej lodi je voda
Sotva dýchať, snažím sa udržať nad vodou
Tak mám tieto rýchle opravy, aby som to zvládla
Hádam, že som proste zlomená a bez peňazí
The prescription’s on its way
With a name I can’t pronounce
And the dose I gotta take
Boy, I wish that I could count
Predpis je na ceste
S názvom, ktorý neviem vysloviť
A dávka ktorú si mám vziať
Chlapče, priala by som si vedieť počítať
Cause I just wanna see
If this could make me happy
Pretože len chcem vedieť
Či ma toto môže urobiť šťastnou
Do you ever get a little bit tired of life?
Like you’re not really happy
but you don’t wanna die
Like you’re hangin’ a thread but you gotta survive
Cause you gotta survive
Si niekedy trochu unavený zo života?
Ako že nie si úplne šťastný,
ale nechceš zomrieť
Ako že visíš na vlásku, ale musíš prežiť
Pretože musíš prežiť
Like your body’s in the room but you’re not really there
Like you have empathy inside but you don’t really care
Like you’re fresh out of love but it’s been in the air
Am I past repair?
Ako keby tvoje telo bolo v miestnosti,
ale ty tam úplne nie si
Ako že máš empatii vnútri,
ale vlastne ťa to nezajíma
Ako že si čerstvo mimo lásku, ale je vo vzduchu
Som už neopraviteľná?
A little bit tired of tryin’ to care
when I don’t
A little bit tired of quick repairs to cope
A little bit tired of sinkin, there’s water in my boat
I’m barely breathin’, tryna stay afloat
So I got these quick repairs to cope
Trochu unavená zo snahy sa zajímať,
keď ma to nezajíma
Trochu unavená z rýchlych opráv, aby si to zvládla
Trochu unavená z topenia sa, v mojej lodi je voda
Sotva dýchať, snažím sa udržať nad vodou
Tak mám tieto rýchle opravy, aby som to zvládla
Do you ever get a little bit tired of life
Like you’re not really happy
but you don’t wanna die
Like a numb little bug that’s gotta survive
That’s gotta survive
Si niekedy trochu unavený zo života
Ako že nie si úplne šťastný,
ale nechceš zomrieť
Ako otupený malý chrobáčik, ktorý musí prežiť
Ktorý musí prežiť

Text pridala Nerezist

Text opravila wisdom

Videa přidali AliNirvana88, Nerezist

Preklad pridala Nerezist

Preklad opravila wisdom

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Egg in the Backseat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.