Playlisty Pokec
Reklama

Homesick - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Ah, ah
Ah, ah
Ah, ah
Ah, ah, ah
Ah, ah, ah
Ah, ah
Ah, ah
Ah, ah
Ah, ah, ah
Ah, ah, ah
I always knew that you existed, no one listened
How come when you drove by, you wouldn't stop to visit?
My mom and dad said they first met under the moonlight
I didn't buy their cover story, it didn't feel right
'Cause I belong in space, floatin' with debris
Somethin' 'bout this place never did feel right to me
Vždycky jsem věděla, že existuješ, nikdo neposlouchal
Jak jako, že když jsi projížděl kolem, tak ses nestavil na návštěvu?
Moje mamka a taťka řekli, že se seznámili pod svitem měsíce
Jejich krycí storku jsem jim nekoupila, nehrálo mi to
Protože já patřím do vesmíru, vznášení se s troskama
Něco na tomhle místě mi nikdy nehrálo
Countin' the stars, they all felt so far
But it's always felt like home to me
What took you so long?
They thought that I was wrong
But now, they'll all see
They're all gonna see
That's where I'm meant to be
Now, they're all gonna see
It's where I'm meant to be
Počítání hvězd, všechny působí tak vzdáleně
Ale vždycky mi to připadalo jako domov
Co ti tak trvalo?
Mysleli si, že nemám pravdu
Ale teď všichni uvidí
Všichni uvidí
Tam patřím
Teď všichni uvidí
To je to, kam patřím
And you're so lucky, lookin' down on everybody
Me, alone and fakin' at this afterparty
These ain't my people, ain't my crew, it ain't my planet
These humans speak my language, still don't understand it
I wish you took me with you when you left that day
And everything looks perfect when you're far away
A máš takový štěstí, dívat se na všechny svrchu
Já, sama a přetvářím se na týhle afterparty
Tohle nejsou mí lidé, není to má skupina, není to má planeta
Tihle lidé mluví mým jazykem, stejně tomu nerozumí
Přeju si, abys mě vzal s sebou, když jsi toho dne odešel
A všechno vypadá dokonale, když jsi daleko pryč
Countin' the stars, they all felt so far
But it's always felt like home to me
What took you so long?
They thought that I was wrong
But now, they'll all see
They're all gonna see
That's where I'm meant to be
Now, they're all gonna see
It's where I'm meant to be
Počítání hvězd, všechny působí tak vzdáleně
Ale vždycky mi to připadalo jako domov
Co ti tak trvalo?
Mysleli si, že nemám pravdu
Ale teď všichni uvidí
Všichni uvidí
Tam patřím
Teď všichni uvidí
To je to, kam patřím
Countin' the stars, they all felt so far
But it's always felt like home to me
What took you so long?
They thought that I was wrong
But now, they'll all see
They're all gonna see
That's where I'm meant to be
Now, they're all gonna see
It's where I'm meant to be
Počítání hvězd, všechny působí tak vzdáleně
Ale vždycky mi to připadalo jako domov
Co ti tak trvalo?
Mysleli si, že nemám pravdu
Ale teď všichni uvidí
Všichni uvidí
Tam patřím
Teď všichni uvidí
To je to, kam patřím
I put a spatially tessellated void inside a modified temporal field
Until a planet developed intelligent life
I then introduced that life to the wonders of electricity
Which they now generate on a global scale
And you know, some of it goes to power my engine and charge my phone and stuff
Rick, take us home, now
Alright, alright, fine, Morty
Dala jsem prostorově mozaikový prázdno do upravenýho dočasnýho pole
Dokud planeta nevyvinula inteligetní život
Pak jsem ten život představila divům elektřiny
Kterou teď generují ve světovém měřítku
A ty víš, část z ní jde do nastartování mýho motoru a nabití mýho mobilu a tak
Ricku, hoď nás domů, teď
Ok, ok, dobře, Morty

Text pridal TheNano111

Text opravil TheNano111

Video přidal TheNano111

Preklad pridala Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.