Playlisty Pokec
Reklama

All for love - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm looking for places to run and hide
I'll never forget you, Lord knows I've tried
Wish I could see you without closing my eyes
But I know, I know, it's so far behind
Sháním místa,kde utéct a schovat se
Nikdy na tebe nezapomenu,Bůh ví, že jsem se snažila
Přála bych tě vidět bez zavřených očí
Ale já vím, já vím,je to tak pozadu
Fading out, fading out, can't get right
I'm tossing out, turning out every night
I'm losing my, losing my goddamn mind
Ask me why I did it, ask me why I did it, I said
Slábnu,slábnu,nemohu dostat pravdu
Já házím ven,vytočená ven každou noc
Ztrácím můj,ztrácím můj zatracený rozum
Zeptej se mě, proč jsem to udělala,zeptej se mě proč jsem to udělala,řekla jsem
All for love
Ask me why I did it, I said
All for love
Ask me why I did it, I said
Vše pro lásku
zeptej se mě proč jsem to udělala,řekla jsem
Vše pro lásku
zeptej se mě proč jsem to udělala,řekla jsem
I've run out of tears, I've run out of pride
It's crazy the truth hurts way more than the lie
Došly mi slzy,Došla mi hrdost
Je to bláznivé pravda bolí mnohem víc než lež
Fading out, fading out, can't get right
I'm tossing out, turning out every night
I'm losing my, losing my goddamn mind
Ask me why I did it, ask me why I did it, I said
Slábnu,slábnu,nemohu dostat pravdu
Já házím ven,vytočená ven každou noc
Ztrácím můj,ztrácím můj zatracený rozum
Zeptej se mě, proč jsem to udělala,zeptej se mě proč jsem to udělala,řekla jsem
All for love
Ask me why I did it, I said
All for love
Ask me why I did it, I said
Vše pro lásku
zeptej se mě proč jsem to udělala,řekla jsem
Vše pro lásku
zeptej se mě proč jsem to udělala,řekla jsem
All for love, all for love, all for love
All for love, all for love, all for love
Vše pro lásku,vše pro lásku,vše pro lásku
Vše pro lásku,vše pro lásku,vše pro lásku
All for love
Ask me why I did it, I said
Vše pro lásku
Zeptej se mě proč jsem to udělala,řekla jsem
[Jack & Jack:]
When I'm away from her the times slow
And I ain't leaning on a double cup of Styrofoam
She got me feening, you wanna know the reason she really fly though
She gets me high but I ain't gotta hide it from the five-O
And when her name pops up on my iPhone
I'm still mind blown that this love is diamonds, no rhinestone
Cause what we got's for real and I forget what day of week it is when I'm with her
She got me doing crazy things without a drop of liquor
Drunk in love, this can't be good for my liver
She's the only one who keeps me off Instagram and Twitter
And everybody keeps on asking me just why I did it
So I tell em
[Jack & Jack:]
Když jsem od ní pryč časy jsou pomalé
A já se nemůžu opřít o dvojitý šálek polystyrenu
Ona mě dostala,chceš vědět, proč ona opravdu léta jakkoliv
Ona mě dostane vysoko,ale já se nemůžu schovávat do pěti-O
A když se její jméno se objeví na mém iPhone
Stále mi vadí foukaní,že tato láska je diamanty,ne drahokamu
Protože to, co máme, je pro realitu a zapomněl jsem,jaký je den v týdnu když jsem s ní
Dostala mě,dělá šílené věci bez kapky alkoholu
Opilý v lásce,to nemůže být dobré pro mé játra
Ona je jediná, která mě drží mimo Instagram a Twitter
A všichni se mě pořád ptají, proč jsem to udělal
Tak říkám jim,
All for love (I did it all for love, man I swear, I did it all for love)
Ask me why I did it, I said
All for love (I did it all for love)
Ask me why I did it, I said
Vše pro lásku(Udělal jsem to všechno z lásky,muži přísahám,Udělal jsem to všechno z lásky)
Zeptej se mě proč jsem to udělala,řekla jsem
Udělal jsem to všechno z lásky
Vše pro lásku(Udělal jsem to všechno z lásky)
Zeptej se mě proč jsem to udělala,řekla jsem
All for love, all for love, all for love (I did it all for love)
All for love, all for love, all for love (Yeah, I did it all for love)
Vše pro lásku,vše pro lásku,vše pro lásku(Udělal jsem to všechno z lásky)
Vše pro lásku,vše pro lásku,vše pro lásku(Yeah,Udělal jsem to všechno z lásky)
All (all for love) for (I did it all for love) love
Ask me why I did it, I said
Vše(vše pro lásku)pro(Udělal jsem to všechno z lásky)lásku
Zeptej se mě proč jsem to udělala,řekla jsem

Text pridala MimaBiebs

Video přidala MimaBiebs

Preklad pridala Nika1260

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Nezaradené do albumu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.