Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist
It's the light you see
underneath the door
and the shadow of the
footsteps
on the floor
To, co vidíš je světlo
pod dveřmi
A stín
kroků
na podlaze
The hang up call
that you can't ignore
it's the face you cross the room
that makes your heartbeat fast
Jen zavěs ten hovor,
který nemůžeš ignorovat.
Je to tvář, se kterou projdeš pokojem,
která urychlí tvůj tep.
And the room reflection
in the bottom of the
broken glass
just like the night before
A pokoj se odráží
na dně
rozbité skleničky,
jako tu noc předtím.
The noisy clock
beside your bed
even with the pillow
wrapped around your head
Hlasité hodiny
vedle tvé postele
i s polštářem
omotaným kolem hlavy.
The voice inside
that won't shut up
the wounding in your chest
that just won't stop
Vnitřní hlas,
který nelze umlčet.
Zranění ve tvé hrudi,
které nepřestane bolet.
It's hart to lose
the love we make
can't take the longing
we won't forget
we might forgive
we don't outlive
the longing
Je těžké ztratit
lásku, kterou jsme získali.
Nemůžeme mít touhu.
Nemůžeme zapomenout.
Ale můžeme možná odpustit.
Déle již nevydržíme
tu touhu.
It's the time you spent
at the mad in here
as you can't go home
where you have to face
To je ten čas, který jsi strávila
zde v šílenství,
protože se nemůžeš vrátit domů,
kde tomu musíš čelit.
The stupid life you had lived and
the others have not worse living
you turn on the light
but it's still pitch dark
Hloupý život, který jsi žila a
ostatní nemají horší.
Zapneš světlo,
ale stále je hluboká tma.
And the writing on the wall
is a question mark
you don't know where
and you don't know when
but if you'll ever have this
strange pitch light again
A to psaní na zdi
je otazník.
Nevíš kde
a nevíš kdy,
ale jestli vůbec uvidíš
to zvláštní světlo znovu.
It's hart to lose
the love we make
can't take the longing
we won't forget
we might forgive
we don't outlife
the longing
Je těžké ztratit
lásku, kterou jsme získali.
Nemůžeme mít touhu
Nemůžeme zapomenout.
Ale můžeme možná odpustit.
Déle již nevydržíme
tu touhu.
The wanting
The needing
the feeling
of the reaching for
the rest of your life
To chtění
Ta potřeba,
ty city
dopadající na zbytek tvého života.
It's hart to lose
the love we make
can't take the longing
we won't forget
we might forgive
we don't outlive
the longing
Je těžké ztratit
lásku, kterou jsme získali.
Nemůžeme mít touhu
Nemůžeme zapomenout.
Ale můžeme možná odpustit.
Déle již nevydržíme
tu touhu.
OHHH the longing
Uhhh.....
OHHH tu touhu
Uhh....

Text pridala kilesa

Text opravil mirodragan

Videa přidali zuzkamarkova, jojino

Preklad pridala keepingsmile

Preklad opravil mirodragan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.