Playlisty Akcie
Reklama

Look Me In The Eyes - text, preklad

playlist Playlist
Oooh
You remind me of a Guy that I was knew
with a Guccistyle and soleless Shoes
take fly every night in a mile high crew
for everything and nothing at all
Oooh
Připomínáš mi člověka, který věděl
Že mám Guccistyle a bezpodrážkové boty
Létám každou noc v mile higské posádce
Pro všechno a pro nic
man can you sleep at night
these cool kids keep you warm
Muži můžeš v noci spát
tyto chladné děti vás udrží v teple
Refrain:
Look me in the Eyes
Secrets that you kept in Life now on fall
before you rise
it's just the weird reality
playin with your mind
Refrain:
Podívej se mi do očí
Tajemství, který si si nechal v životě teď upadá
Před vzestupem
Je to prostě divná realita
Hrající si s tvou myslí
We have sold your soul for a taste of fame
Your broken hearts have got their names
take a life for real this much is true
No regets feelin' is right
Prodali jsme vaši duši za chuť slávy
Vaše zlomená srdce dostali sváí jména
Užívat si reálný život to je velká pravda
Nelituji pocitu to je správně
And there's always someone else to blame
another bear excuse
A tam je vždy někdo na vině
Další výmluvný mrzout
Refrain:
Look me in the Eyes
Secrets that you kept in Life now on fall
before you rise
it's just the weid reality
playin with your mind
Secrets that you kept in Life now on fall
Before you rise
it's just the weird reality
playin with your mind
Refrain:
Podívej se mi do očí
Tajemství, který si si nechal v životě teď upadá
Před vzestupem
Je to prostě divná realita
Hrající si s tvou myslí
Tajemství, který si si nechal v životě teď upadá
Před vzestupem
Je to prostě divná realita
Hrající si s tvou myslí
Now you know whats been goin' on (goin' on)
Uuuhh
Now you know you ...watch you saw (watch you saw)
After all you have said and done (said and done)
Listen what I say
Nyní můžete vědět co se děje (děje)
Uuuhh
Teď už vás znám... díval se co viděl (díval se co viděl)
Po všem ci jste řekli a udělali (řekli a udělali)
Poslouchejte co říkám
Look me in the Eyes
Secrets that you kept in Life now on fall
before you rise
Oh Oh Oh
Podívej se mi do očí
Tajemství, který si si nechal v životě teď upadá
Před vzestupem
Oh Oh Oh
Refrain:
Look me in the Eyes, yeah
it's just the weird reality
Look me in the Eyes
Secrets that you kept in life now on fall befor your Eyes
Secrets that you kept in life now on fall befor your Eyes
with a Gucci Style and soleless Shoes
Refrain:
Podívej se mi do očí, yeah
Je to prostě divná realita
Podívej se mi do očí
Tajemství, který si si nechal v životě teď upadá
před vašimi oči
Tajemství, který si si nechal v životě teď upadá
před vašimi oči
Že mám Guccistyle a bezpodrážkové boty

Text pridala MIKI05

Text opravil Rine

Videa přidali DevilDan, jojino

Preklad pridala Stoky

Preklad opravil Rine

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Superficial Animal (Special Edition)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.