Playlisty Akcie
Reklama

Unholy Savior - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Silent cries
Desperate sighs
An endless run in fear
Tichý pláč
Zoufalé vzdechy
Nekonečný běh ve strachu
Who am I?
A godless child?
The answer escapes my mind
Kdo jsem?
Bezbožné dítě?
Odpověď uniká z mé mysli
Drag me deep
Steal my screams
To oblivion I kneel
Stáhni mě hlouběji
Ukradni můj křik
Upadnu do zapomnění
Flay my flesh
In torture's nest
Hell's desire manifests
Stáhni mé tělo
v mučednickém hnízdě
pekelná touha se projevuje
Unholy savior awakens within
Salvation in disguise
The undreaming darkness
Bezbožný zachránce-probouzí se
spása v přestrojení
Nepředstavitelná tma
Unseen skies
Oceans beyond
The birthplace of my kind
Neviděné nebe
Oceán přesahující
rodiště mého druhu
Lost in lies
Dreaming blind
Truth can wear no crown
Ztracen ve lžích
Slepě sním
Pravda nenosí žádnou korunu
Unholy savior awakens within
Salvation in disguise
The undreaming darkness
Bezbožný zachránce-probouzí se
spása v přestrojení
Nepředstavitelná tma
A graven image, a hero to some
Destroyer, cold as death
The slayer of hearts
Rytý obraz, hrdina s
ničitelem, chladným jak smrt
Přemožitel srdcí
Unholy savior, forever to be
Salvation in disguise
The undreaming darkness
Bezbožný zachránce, navždy bude
spása v přestrojení
Nepředstavitelná tma
I'm a shadow in the corner
Begging to be found
Suffering in silence
As the world spins round and round
Jsem stín v rohu
Žebrá, aby byl nalezen
Tiché utrpení
Jako se svět se točí kolem dokola
[Chorus] Refrén
Salvation in disguise spása v přestrojení

Text pridal Radek_Eddie

Text opravil Efai

Video přidal Efai

Preklad pridal Metalliq

Preklad opravil Efai

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.