Playlisty Akcie
Reklama

Touch in the Night - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

When the night meets the dawn
One will stand, one will fall
Broken I can't go on
An act of despair is what I seek
Když noc potká úsvit
Jeden povstane, jeden padne
Zlomená, už nemůžu pokračovat
A čin ze zoufalství je co hledám
Give me your love tonight
You're burning up but I'm still cold
Give me a place to hide
From this horrendous emptiness inside
Dej mi tvou lásku tuhle noc
Ty hoříš ale já jsem stále chladná
Dej mi nějaké místo k schování
Od téhle příšerné prázdnoty uvnitř.
Can you help me? Můžeš mi pomoci?
I wanna feel your touch in the night
Unpure is my dark delight
What a lustful sight before these eyes, oh, darling
I'm gonna feel the wrath of the king
'Cause touching you was a sin
I'm a victim of my own desire
Chci v noci cítit tvůj dotek
Nečistá je má temná rozkoš
Jak toužebná znamení před těma očima, ó drahý
Pocítím hněv krále
Protože dotknout se tě byl hřích
Jsem obětí mé vlastní touhy
Was my destiny designed by the hand of god?
Staring at memories will I find the answer there?
Will I?
Here I am in the dark chained to demise and agony
Madness is creeping in
'Cause what I see cannot be real
Or can it?
Byl můj osud navrhnut rukou boha?
Zíráním na vzpomínky najdu tam odpověď ?
Najdu?
Zde jsem v temnotě připoutaná k zániku a utrpení
Šílenství se plíží
Protože co vidím nemůže být skutečné
Nebo může?
I wanna feel your touch in the night
Unpure is my dark delight
What a lustful sight before these eyes, oh, darling
I'm gonna feel the wrath of the king
'Cause touching you was a sin
I'm a victim of my own desire
Chci v noci cítit tvůj dotek
Nečistá je má temná rozkoš
Jak toužebná znamení před těma očima, ó drahý
Pocítím hněv krále
Protože dotknout se tě byl hřích
Jsem obětí mé vlastní touhy
I can't resist you no more
Take me to heaven before I am gone
Nemohu se ti více bránit
Vezmi mě do nebe před tím než odejdu.
[2x]
I wanna feel your touch in the night
Unpure is my dark delight
What a lustful sight before these eyes, oh, darling
I'm gonna feel the wrath of the king
'Cause touching you was a sin
I'm a victim of my own desire
[2x]
Chci v noci cítit tvůj dotek
Nečistá je má temná rozkoš
Jak toužebná znamení před těma očima, ó drahý
Pocítím hněv krále
Protože dotknout se tě byl hřích
Jsem obětí mé vlastní touhy

Text pridal Siri161

Video přidal Siri161

Preklad pridal PrincCvok

Preklad opravil Harry666cz

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.