Playlisty Akcie
Reklama

Madness - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

One and only reality
Fatal journey to infinity
Chase the monster of the seven seas
Face it, kill it, and you'll be free
I am thy strength, I am thy sword
Jedna a ta pravá realita
Osudná cesta do nekonečna
Štvi monstra sedmi moří
Postav se jim, zabij je a budeš volný
Já jsem tvá síla, já jsem tvůj meč
My name is madness
And I'm the light you need in darkness
You can't escape from me
'Cause I'm madness
And I will tear your soul apart
We die as one
Mé jméno je šílenství
Já jsem světlo, které potřebuješ ve tmě
Mně nemůžeš utéct
Protože já jsem zuřivost
A já tvou duši rozervu na kusy
Umřeme jako jeden
As one Jako jeden
Know your demons to know where to strike
Dark is their home and well they hide
Bloodbound battle, a quest for truth
I'm the last one to die in you
I am berserk, I fear no fear
Poznej své démony, ať víš kam udeřit
Temnota je jejich domov a dobře se skrývají
Krvavá bitva, výprava za pravdou
Já jsem to poslední, co v tobě zemře
Já jsem zběsilost, ničeho se nebojím
My name is madness
And I will hunt you down in darkness
You can't escape from me
'Cause I'm madness
The demon slayer in your head
I'm always there
Mé jméno je šílenství
Já tě ulovím v temnotě
Mně nemůžeš utéct
Protože já jsem zuřivost
Lovec démonů ve tvé hlavě
Jsem tu pořád
No one can hear you scream
No one will find you
There's no way out of here alive
Nikdo tě neuslyší křičet
Nikdo tě nenajde
Odtud se živý nedostaneš
My name is madness
And I'm the light you need in darkness
You can't escape from me
'Cause I'm madness
And I will tear your soul apart
We die as one
Mé jméno je šílenství
Já jsem světlo, které potřebuješ ve tmě
Mně nemůžeš utéct
Protože já jsem zuřivost
A já tvou duši rozervu na kusy
Umřeme jako jeden
As one Jako jeden
My name is madness
And I will hunt you down in darkness
You can't escape from me
'Cause I'm madness
The demon slayer in your head
I'm always there
Mé jméno je šílenství
Já tě ulovím v temnotě
Mně nemůžeš utéct
Protože já jsem zuřivost
Lovec démonů ve tvé hlavě
Jsem tu pořád
Until the end Až do konce

Text pridal Radek_Eddie

Text opravila Nefas

Video přidal Thearan

Preklad pridal Thearan

Preklad opravila Nefas

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Unholy Savior

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.