Playlisty Akcie
Reklama

The Lake - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

The one eyed old man told me that the face that I will see
Has paralysed a thousand brave men sure of victory
I cannot fight blindfolded and I'd freeze if I should see.
So I need to sacrifice my eyes to see all from within.
Jednooký starý muž mi řekl, že obličej, který uvidím
Paralyzoval tisíc statečných mužů jistých vítězstvím
Nemůžu bojovat se zavázanýma očima a radši zmrznu, než vidět
Všechno co musím obětovat jsou mé oči vidící vše uvnitř
The one eyed old man told me of a lake that no-one knows of.
where the end of the sky unites with the bottom countless feet down deep
And he told me when this world was young into it's depths his eye he had thrown
So that though one eyed, he could see more than can be seen.
Jednooký starý muž mi řekl o jezeře o kterém nikdo neví
Kde končí nebe a spojuje se s nekonečnou hloubkou
A řekl mi, že když byl tento svět mladý, hodil do jeho hlubin své oko
Ačkoli byl jednooký, viděl víc, než bylo možné vidět
I'll throw my eyes into the lake.
So that I will see from within
I'll throw my eyes into the lake
And when blind I will still see.
Hodím své oči do jezera
Uvidím vše uvnitř
Hodím své oči do jezera
A přestože budu slepý, stále uvidím
At the bottom of the lake.
My two eyes will shine like the stars
At the bottom of the lake
I will see no matter how near or far
Regardless at which speed my horse
takes me through the night
No matter how sharp the blade of my sword seems to be.
Even with the aid of two pair of eyes way up high
In the end before the Beast, it's face I would have had to see.
Na dně jezera
Moje oči září jako hvězdy
Na dně jezera
Uvidím, nezáleží jestli blízko nebo daleko
But with my two eyes in the depths my vision is supreme
I see all things that can't be seen
but not my hand that is held out in front of me.
The face that makes me freeze
I now need not see at all.
I'll feel the presence of the Beast.
but will not need stare him down no more.
Na dně jezera
Moje oči září jako hvězdy
Uvidím, nezáleží jestli blízko nebo daleko
Bez ohledu na rychlost mého koně
Bere mě krz noc
Nezáleží, jak ostrý vypadá můj meč
Dokonce i s pomocí dvou párů očí, jak vysoko
Na konci před zvířetem, jeho obličej bych měl vidět
I've thrown my eyes into the lake.
So that I will see from within
I've throw my eyes into the lake
And now when blind I still see.
Ale s mýma očima je vize v hloubkách nejvyšší
Vidím všechno co nelze být viděno
Ale není to moje ruka, která je držena přede mnou
Ten obličej mě zmrazil
A teď už nevidím
Ucítím přítomnost zvířete
Ale nebudu na něj už muset zírat
At the bottom of the lake.
My two eyes are shining like the stars
At the bottom of the lake
I now see no matter how near or far
Hodím své oči do jezera
Uvidím vše uvnitř
Hodím své oči do jezera
A přestože budu slepý, stále uvidím

Text pridala greendaybon

Video přidal stargazer

Preklad pridal negramod

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.