Playlisty Akcie
Reklama

Shores In Flames - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Mother winter leaves our land
And opens wide the seas
The lukewarm breeze does beckon me
As it whispers through the trees
Matka zima opouští naši zemi
a dokořán otevírá všechna moře.
Ten vlahý vánek z nich mě vábí,
jak šelestí korunami stromú.
It says: Set your sails
And let me take your ship to foreign shores
Take farewell of those near you
And your land of the North!
Praví mi: "Rozviň své plachty
a dovol mi vést tvou loď k cizím břehúm.
Rozluč se se svými blízkými
a svou Severskou zemí!"
The wild cold deep black ocean's waves
Invites my hungry heart
Cry not my love I'll return
Only death can keep us apart
Rozbouřené chladné hluboké temné vody oceánu
vitají mé lačné srdce.
Neplač má lásko, já se vrátím.
Pouze smrt nás múže rozdelit.
Oden in the sky up high
Let the Ravens of yours fly
To guide us on our sail to foreign shores
Let your Ravens fly
Odene v nebeských výšinách,
nechť tví Havrani letí
chránit nás na naší plavbě k cizím břehúm,
nechť tví Havrani letí.
The wind blows through my hair
And fills our sails with hope and pride
Caress these lines of Oak, wind
Do not throw us all aside
Vítr pohazuje mými vlasy
a napíná naše plachty nadějí a pýchou.
Mazlí se s těmi dubovými liniemi, větře,
nerozmetej nás!
The wild cold deep black ocean's waves
As wide as sky above
Carry us, oh, Gods of sea
Don't take us down below
Rozbouřené chladné hluboké temné vody oceánu
tak širé, jako obloha nad námi.
Ochraňuj nás, ach Bože moří,
nenech nás potopit.
Now approach the shore at dawn
All is still the light of daybreak is yet to be born
Clad in morning dew asleep
The city's walls rise before us men from the seas
Teď za úsvitu se blížíme k pobřeží.
Všude je klid, světlo rozbřesku bude teprve zrozeno.
Kryti ránem, rosou, spánkem.
Před námi muži z moří, tyčí se městské hradby.
Carrying cold steel at our sides
No time to lose at sunbirth we attack the city by surprise
Down the coastlines with the wind we reign
Men of the North we leave the shores in flames
Po boku nosíme chladenou ocel,
nemáme času nazbyt, překvapivě útočíme na město.
Dole u pobřeží vládneme s větrem.
Muži ze Severu, my zanecháváme pobřeží v plamenech!
Shores in Flames Shores in Flames
Shores in Flames Shores in Flames
Pobřeži v plamanech, Pobřeži v plamanech,
Pobřeži v plamanech, Pobřeži v plamanech,
Fire! Oheň!
Tor of thunder way up high
Swing your Hammer that cracks the sky
Send the wind to fill our sails and take us home
Guide your sons, us, home
Thore, vládče hromú, k nebeským výšinám rozmáchni se svým Kladivem, které rozbíjí oblohu.
Sešli vítr, aby napnul naše plachty a dovedl nás domú.
Ochraňuj své syny, nás, domov.
When the wind cries out my name
And time has come for me to die
Then wrap me in my cape
And lay my sword down at my side
Když vítr vykříkne mé jméno
a nadešel čas, abych zemřel,
pak mne zabalte do mé přikrývky
a múj meč položte po mém boku.
Then place me on a ship of Oak
And let it drift with tide
Let the flames purify my soul
On its way to hall up high
Potom mě uvažte na dubovou loď
a nechte ji odnést odlivem.
Nechť plameny očistí moji duši
na její cestě k nebeským výšinám.
Up high
Up high
Up high
Up high
Nebeské výšiny,
Nebeské výšiny,
Nebeské výšiny,
Nebeské výšiny,
Fire! Oheň!

Text pridala Raduwa

Video přidal stargazer

Preklad pridal Satanda

Preklad opravil stargazer

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.