Playlisty Akcie
Reklama

Reaper - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I close your eyes
and send you into vainly dreams
I reign your soul
the night engulf your painful screams
Zavřu tvé oči
A odešlu tě do marných snů
Vládnu tvé duši
Noc pohlcuje tvé bolestné výkřiky
I watch you cry and
twist your soul in agony
No prayers can save you now
from hell in eternity
Pozoruji tě, jak pláčeš a
Tvá duše se zmítá v agónii
Nyní tě nemohou žádní prosebníci zachránit
Od pekla ve věčnosti
I devastate your soul
and lacerate your mind
In sin I sanctify my
sword to crush your spine
Zničím tvou duši
A rozervu tvou mysl
V hříchu posvětím svůj
Meč, aby rozdrtil tvou páteř
(I'm the) Reaper (Jsem) Rozparovač
You're too confused
you can't elude my misty eyes
No need to hang on
to your faith in love and life
Jsi příliš zmatená
Nemůžeš uniknout mým mlhavým očím
Žádná potřeba setrvat
Ve tvém osudu k lásce a životu
Whatever I command
your soul obeys my needs
You're like a zombie now
with a soul that burns and bleeds
Cokoli poručím
Tvá duše se podrobí mým potřebám
Nyní jsi jako zombie
S duší, která hoří a krvácí
There's not much left of you
your soul belongs to me
Nothing can save you now
or set your spirit free
Už z tebe mnoho nezbylo
Tvá duše patří mně
Nyní tě nemůže nic zachránit
Nebo osvobodit tvého ducha
(I'm the) Reaper (Jsem) Rozparovač
(Coming to take you) (Jdu si pro tebe)
I love the sight of having you
down and open wide
The smell of a dead woman's flesh
just drives me fucking wild
Mám rád ten pohled na to, jak tě mám
Dole a široce rozevřenou
Vůně masa mrtvé ženy
Mne, kurva, rozdivočuje
I have to got you in my grasp now
there is no need to escape
I'll penetrate you
every virgin needs a rape
Musím tě nyní pevně sevřít v náručí
Není žádná potřeba útěku
Proniknu do tebe
Každá panna potřebuje znásilnění
Just when you think you have
gone through all that gives you pain
I'm coming back to you
to penetrate again
Právě, když si myslíš, že
Je konec všeho toho, co ti působí bolest
Přicházím zpět k tobě
Proniknout znovu
(I'm the Reaper) (Jsem Rozparovač)

Text pridala Raduwa

Video přidal SmushrCZ

Preklad pridala Raduwa

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Bathory

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.