Playlisty Akcie
Reklama

One Rode To Asa Bay - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

One man rode the way through the woods
Down to Asa bay
Where dragon ships had sailed to sea
More times than one could say
To see with own eyes the wonder
People told of from man to man
The God of all almightyness
Had arrived from a foreign land
Jel člověk cestou skrz lesy,
dolů k zátoce Ásů,
odkud dračí lodě vyplouvaly
víckrát než by člověk napočítal.
By viděl na vlastní oči ten zázrak,
o kterém zvěst kolovala mezi lidmi.
Bůh nejmocnější na světě
Prý přišel z daleké cizí země.
The rumours told of a man
Who had come from the other side the seas
Carrying gold cross around neck in chain
And spoke in strange tongue of peace
He had come with strange men in armour
Dressed in purple shirts and lace
Smelling not of beer but flowers
And with no hair in face
Podle zvěstí přišel muž
z druhé strany moře.
Ten muž měl na krku zlatý kříž na řetízku
a mluvil podivnou řečí míru.
S ním přišli divní muži ve zbroji,
oblečení do purpuru s lemováním,
kteří nevoněli po pivu ale po květinách,
a neměli vousy.
And the bold man carrying cross
Had told all one of Asa bay
The God of all man woman child had come
To them all save
And to thank Lord of Heaven
One should build to God a house
And to save one's soul from Hell
One should be baptised and say vows
A ten hrdý muž s křížkem
řekl každému ze zátoky Asů,
že je bůh všech lidí přišel
všechny spasit.
A jako vděčnost pánu nebes
se bohu musí postavit dům,
a k spáse duše před peklem
člověk musí být pokřtěn a přísahat.
A man of pride with the Hammer told new God
To build his house on own
And spoke loud of the Gods of their fathers
Not too long time gone
The rumours said the man with a beard like fire
And the Hammer in chain
By men in armour silenced was and by
Their swords was slain
A hrdý muž s kladivem na krku řekl ať si nový bůh
postaví dům sám.
A hlasitě mluvil o Bozích jejich otců,
kteří zde ještě nedávno byli.
Říká se, že toho muže s vousy jako oheň
a kladivem na řetízku
muži ve zbroji umlčeli
a svými meči ho zavraždili.
Those who did not pay the one coin
Of four to man of new God
Whipped was twenty and put in chains then locked
By their neck to the log (To the log...)
And so all of Asa bay did build
A house of the cross
Every hour of daylight they did sweat
Limbs ached because faith does cost
Ti, kteří nezaplatili čtvrtinou mincí
novému bohu
byli zbičováni, vsazeni do řetězů a
vsazeni
svými krky do klády.
A tak všichni ze zátoky Ásů postavili
dům kříže
každou hodinu denního světa prolévali pot
a bolely je údy, protože víra něco stojí.
And on the day two hundred
There it stood white to the sky
The house of the God of the cross
Big enough to take two dragon ships inside
And all of Asa bay did watch
The wonder raise to the sky
Now must the God of the cross be pleased
And satisfied
A dvoustého dne
stál proti nebi, bílý
chrám boha kříže
tak velký, že by se tam vešly dvě dračí lodě.
A všichni ze zátoky Ásů sledovali
ten div zvedat se až do nebe.
Teď musí být bůh kříže potěšen
a uspokojen.
Just outside the circle of the crowd
One old man did stand
He looked across the waters
And blotted the sun out of his eyes with one hand
And his old eyes could almost see
The dragon ships set sail
And his old ears could almost hear
Men of great numbers call out Oden's hail
Mimo kruh davu
stál starý muž.
Díval se daleko přes moře
Rukou si zakrýval oči před slunečním svitem.
A jeho staré oči téměř mohli vidět
jak dračí lodě vyplouvají.
A jeho staré uši téměř slyšely
jak davy mužů volají na slávu Ódinovi.
And though he did know already
Though he turned face towards sky
And whispered silent words forgotten
Spoken only way up high
Now this house of a foreign God does stand
Now must they leave us alone
Still he heard from somewhere in the woods
Old crow of wisdom say
...people of Asa land, it's only just begun...
A přesto, že už to věděl,
otočil hlavu k nebi
a zašeptal tichá zapomenutá slova,
říkaná pouze směrem k výšinám.
Teď tady dům cizího boha už stojí.
Oni nás teď musí opustit.
A přesto slyšel odněkud z lesů
jak starý moudrý havran říká:
"...lidé ze země Ásů, to je jenom začátek..."
[Dedicated to Mr. Dean Andersson]

Text pridala Raduwa

Video přidal stargazer

Preklad pridal stovka

Preklad opravil MrSinister

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.