Playlisty Akcie
Reklama

Blood On Ice - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

The old Crow's cry the first warning
The rumbling frozen ground the last.
Hooves thundering on the three feet snow,
The icy dawn yet to begin.
Pláč starého havrana byl první varování
Praskání zmrzlé země poslední
Hřmění kopyt na tři stopy vysokém sněhu
Ledový rozbřesk přece začal
Bursting through the icy morning four times five black shadows ahorse.
Steel glimmering in the awakening sun's light,
And blood colours the white snow red.
Cries echo through the dark deep woods.
Open wounds steam in the cold morning air,
And the new day was greeted with a burden
both raped and dead.
Puknutím krz ledové ráno, čtyřikrát pět černých stínů koně
Ocel mihotající se v probouzejícím se slunci
A krvavé barvy barví sníh na červeno
Plačící ozvěna naskrz temných hlubokých lesů
Otevřené rány vypařující se v chladném ranním vzduchu
A nový den byl vítán břemenem, obě znásilněné a mrtvé
Long scalps hung by the old twin headed Beast's standard black.
Women and children brought far north into the land of no turning back
The burning village spread by the wind across the tundra
Dlouhé skalpy visely na staré dvouhlavé Zvířecí černé
Ženy a děti přivedené daleko ze severu do země, ze které není návratu
Hořící vesnice, oheň rozšířen větrem přes tundru
Cry old Crow cry. Plač starý havrane, plač
Long tall beautiful people fallen lifeless to the ground
Headless scattered still graceful bodies.
Blood coloured the white snow all around.
Through the dark deep woods to the mountains towering to the sky
The wind carries the quest for revenge and the tale of Blood on Ice.
Vysocí krásní lidé spadlí bez života na zemi
Bezhlaví rozptýlení, stále půvabná těla
Krev zbarvila bílý sníh všude okolo
Skrz temné hluboké lesy až k horám tyčících se k obloze
Vítr nese úkol pomsty a příběh Krve a Ledu
The Eternal deep dark Woods...
Late daytime...
Věčné hluboké temné lesy...
Pozdní den...
["Fifteen years have passed. Living among the animals. Learning to read the]
[signs in bark and snow. Never forgetting the sights that morning in the]
[village all those years ago. Pain from inside. Transforming him.]
[Thus he had grown into a Man of Iron..."]
["Patnáct let uběhlo. Žijíc se zvířaty. Učíc se číst]
[značky v kůře a sněhu. Nikdy nezapomenu památky, které ráno ve]
[vesnici všech uplynulých let. Bolest zevnitř. Přeměňující ho]
[Tak vyrostl v Muže Železa..."]

Text pridala Raduwa

Video přidal stargazer

Preklad pridal negramod

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Blood On Ice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.