Playlisty Akcie
Reklama

Blood Fire Death - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Deaths star on horizon
Lightning and rain
Black winds and thunder
The skyline is in flames
Hvězda smrti je na obzoru,
Blýská se a lije,
Černé větry a bouře,
Horizont je v plamenech.
Written in the red mist
The sign of the one
Who rides deaths cold wind
And walks disguised among
Napsáno v červený mlze,
je znameni toho,
kdo ovládá smrtelne studený vítr
A přechází v přestrojení medzi námi.
All you vagrant souls
Of profane disbeliefs
False prophets and deceivers
Shall swing from the trees
Všechny vaše zbloudilé duše,
Osprostle neúvěřihodné.
Falešní proroci a podvodníci
se budou houpat na stromech.
Soon the dawn shall arise
For all the opressed to arm
A chariot of thunder shall be seen
And bronze horns shall sound the alarm
Brzy nastane úsvit
pro všechny utlačované ve zbrani.
Uvidí hřmicí vůz
a bronzový rohy budou troubit na poplach.
Fists will raise like hammers
To a cloudy black sky
Bonds and chains fall to the ground
Pozvedáte pěsti jako kladiva
k černě zakalené obloze.
Pouta a řetězy padnou na zem.
Children of all slaves
Stand united and proud
All people of bondage shall triumph
And live by the sign of...
Potomci všech otroků,
stojí sjednocení a hrdí
Všihni nevolníci budou trumfovat
A žít ve znameni...
Blood Fire Death Krve, Ohně, Smrti
The moment is chosen
The Battlefield is bare
Take now thy stand people
The true ones don't fear
Chvíle je zvolena.
Bitevní pole je pusté.
Zaujměte své pozice.
Pravdy se nemusíš bát.
Now choose your weapons
And fall in the line
Choose well your colours
And follow the sign
Niní se chopte svých zbraní
a seřaťte se.
Zvolte dobře své barvy
a držte se znamení.
Blood for all tears shed
And Fire for hate
Death for what shall become
All false ones fate
Krev, za všechy prolitý slzy
a Oheň za nenávist.
Smrt za to, co se stane
všem falešným osudúm.
The standard bearer is chosen
And the day has just begun
Shadows growing long by the rising
Of the awakening sun
Vlajkonoš je zvolen
a den právě začiná.
Stíny se prodlužují při východu
procitajícího slunce.
Fists raise like hammers
To a clear sunny sky
Bonds and chains fallen to the ground
Pozvedáte pěsti jako kladiva
Na jasnou slunečnou oblohu,
Pouta a řetězy padali na zem.
Children of all slaves
Now united and proud
All people of bondage now triumph
And live by the sign of...
Potomci všech otroků,
stojí sjednocení a hrdí
Všihni nevolníci budou trumfovat
A žít ve znameni...
Blood Fire Death Krve, Ohně, Smrti
Children of all slaves
Unite be proud
Rise out of darkness and pain
Potomci všech otrokú,
Spojeni hrdostí,
Povstávaji z temnot a bolesti.
A chariot of thunder and gold
Will come loud
And a warrior of thunder and rain
Zlatý a hřmici vůz
s rachotem přijede,
a válečník bouřky a deště,
s vlasy bílými jako sníh.
s kladivem s ocele
Vás osvobodí od okovů,
With hair as white as snow
Hammer of steel
To set you free of your chains
A dovede všechny tam,
Kde se koně volně prohánějí
a kde vládnou duše vašich předkú.
And to lead you all
Where horses run free
And the souls of the ancient ones reign

Text pridala Raduwa

Video přidal stargazer

Preklad pridal Satanda

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.