Playlisty Pokec
Reklama

Don't Let Me Be Lonely - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I need a saving grace
A hiding place
I don't have forever or time to waste
So don't let me be lonely
Potřebuju zachraňující milost
Místo úkrytu
Nebudu věčná nebo mrhat časem
Tak mě nenech být samotnou
I wanna shake this winter coat off my sleeve
Dust off a record and just be free
Oh don't let me be lonely
No don't let me be lonely
Chci setřást tento zimní kabát z mých rukávů
Opraš tento záznam a buď prostě volný
Oh nenech mě být samotnou
Ne nenech mě být samotnou
When you're young
You can fly
But we trip on clouds 'cause we get too
high
We grow up
And then it's gone
Oh God only knows what we'll become
Když jsi mladý
Můžeš létat
Ale můžeme cestovat na oblaky protože se dostaneme příliš vysoko
Dospějeme
A pak je to pryč
Oh, jediný Bůh víc co nám stane
So don't let me be, let me be, let me
be lonely tonight
While we're young and alive
Take the keys to my car and the keys to my heart and just drive
Oh don't let me, let me be lonely
Tak mě nenech být samotnou, nenech mě být, nenech mě být samotnou dnes večer
Zatímco jsme mladí a živí
Vezmi klíče od mého auta a klíče od mého srdce a prostě jeď
Oh, nenech mě, nenech mě samotnou
Well the night rolls on like a long lost friend
'Til the sunrise bleeds like the bitter end
Don't let me be lonely
No, noc pokračuje dál jako dávno ztracený přítel
Zatímco prosakuje svítání jako hořský konec
Nenech mě být samotnou
Well there's nothing to hide and nothing to prove
Give me all that you are
You've got nothing to lose
Just don't let me be lonely
No don't let me be lonely
No není nic co skrývat a nic co dokazovat
Dej me všechno co jsi
Nemáš co ztratit
Jen mě nenech samotnou
Ne, nenech mě být samotnou
So don't let me be, let me be, let me
be lonely tonight
While we're young and alive
Take the keys to my car and the keys to my heart and just drive
Oh don't let me, let me be lonely
Tak mě nenech být samotnou, nenech mě být, nenech mě být samotnou dnes večer
Zatímco jsme mladí a živí
Vezmi klíče od mého auta a klíče od mého srdce a prostě jeď
Oh, nenech mě, nenech mě samotnou
No
Don't let me be
Ne
Nenech mě být
When you're young
Life's a dream
It's a beautiful and a burning thing
We grow up
And then it's gone
But the memory goes on and on and on and on and on and on and on
Když jsi mladý
Život je sen
Je to krásná a spalující věc
Dospějeme
A je to pryč
Ale vzpomínky jdou dál a dál a dál a dál a dál a
dál a dál
Don't let me be, let me be, let me
be lonely tonight
While we're young and alive
Take the keys to my car and the keys to my heart and just drive
Oh don't let me, let me be lonely
Don't let me be lonely
Don't, don't let me be lonely
Tak mě nenech být samotnou, nenech mě být, nenech mě být samotnou dnes večer
Zatímco jsme mladí a živí
Vezmi klíče od mého auta a klíče od mého srdce a prostě jeď
Oh, nenech mě, nenech mě samotnou
Nenech mě být samotnou
Nenech, nenech mě být samotnou
No
Don't let me be
Ooh, lonely.
Ne
Nenech mě být
Ooh, samotnou

Text pridal Azazel-Andel

Text opravila anemourek

Video přidala anemourek

Preklad pridala anemourek

Preklad opravila anemourek

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.