Playlisty Pokec
Reklama

Better Dig Two - text, preklad

playlist Playlist
I told you on the day we wed
I was gonna love you till I was dead
Made you wait till our wedding night
That’s the first and last time I wear white
Řekla jsem ti v den když jsme se vzali
"Budu tě milovat dokud nebudu mrtvá"
Nechala jsem tě čekat na naší svatební noc
To byla první a poslední chvíle kdy jsem nosila bílou
So if the ties that bind ever do come loose
Tie ‘em in a knot like a hangman’s noose
Cause I’ll go to heaven or I’ll go to hell
Before I see you with someone else
Takže pokud se vazby, které byli svázané uvolní
Zavaž je v uzel jako popravčího smyčku
Protože půjdu do nebe nebo do pekla
než tě uvidím s někým jiným
Put me in the ground
Put me six foot down
And let the stone say
Polož mě do země
Položi mě šest stop dolů
A nech kámen říct:
Here lies a girl whose only crutch
Was loving one man just a little too much
If you go before I do
I’m gonna tell the gravedigger he better dig two
Zde leží dívka, která jen zachraňovala
milovala jednoho muže jen trochu víc
Jestli půjdete dříve než já
Řeknu hrobaři, že měl raději vykopat dva
It won’t be whiskey, it won’t be meth
It’ll be your name on my last breath
If divorce and death ever do us part
The coroner will call it a broken heart
To nebude whiskey, to nebude meth
Bude to tvé jméno na mém posledním výdechu
Pokud nás rozvod nikdy nerozdělí
Koroner to bude nazývat zlomeným srdcem
So put me in the ground
Put me six foot down
And let the stone say
Polož mě do země
Položi mě šest stop dolů
A nech kámen říct:
Here lies a girl whose only crutch
Was loving one man just a little too much
If you go before I do
I’m gonna tell the gravedigger he better dig two
Dig two
Zde leží dívka, která jen zachraňovala
milovala jednoho muže jen trochu víc
Jestli půjdete dříve než já
Řeknu hrobaři, že měl raději vykopat dva
Vykopat dva
I took your names when I took those vows
Took those vows
I made them back then and I need them right now
Vzala jsem si vaše jména, vzala jsem ty sliby
Vzala jsem ty sliby
Dala jsem je zpět a teď je potřebuji zpět
If the ties that bind ever do come loose
If forever ever ends for you
If that ring gets a little too tight,
It might as well read me my last rites
Pokud se svázané vazby uvolní
Pokud pro tebe navěky končí
Pokud je ten prsten příliž těsný
Mohlo by to rovněž číst mé poslední pomazání
And let the stone say
Here lies a girl whose only crutch
Was loving one man just a little too much
If you go before I do
I’m gonna tell the gravedigger he better dig two
nechť kámen (náhrobek) říká
Zde leží dívka, která jen zachraňovala
milovala jednoho muže jen trochu víc
Jestli půjdete dříve než já
Řeknu hrobaři, že měl raději vykopat dva
Have your stone right next to mine
We’ll be together till the end of time
Don’t you go before I do,
I’m gonna tell the grave digger he better dig two
Měj svůj náhrobek hned vedle mého
Budeme spolu do konce časů
Nechoď dříve než já
Řeknu hrobaři, že měl raději vykopat dva
I told you on the day we wed
I was gonna love you till I was dead
Řekla jsem ti v den když jsme se vzali
"Budu tě milovat dokud nebudu mrtvá"

Text pridala weaa

Preklad pridala CathWitt

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.