Pokec Playlisty
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
A simple band of gold,
wrapped around my soul,
hard forgiving, hard forget.
Jednoduchý pás ze zlata,
omotaný kolem mé duše,
těžko odpouští, těžko zapomíná.
Faith is in our hands,
castles made of sand,
no more guessing, no regrets.
Víra je ve našich rukách,
hrady z písku,
už žádné hádání, žádná lítost.
Then you came my way, on a winter's day,
shouted loudly, come out and play,
can't you tell I got news for you.
Pak jsi mi vstoupila do cesty, o zimním dnu,
zakřičela nahlas, vyjdi a pojď si hrát,
nemůžu říci, že pro tebe mám novinky.
Sun is shining and so are you. Slunce svítí tak jako ty.
And we're gonna be alright,
dry your tears and hold tight,
can't you tell I got news for you.
Všichni budeme v pořádku,
usuš své slzy a drž se pevně,
nemůžu říci, že pro tebe mám novinky.
Sun is shining and so are you. Sluce svítí tak jako ty.
And we're gonna be alright,
dry your tears and hold tight,
can't you tell I got news for you.
Všichni budeme v pořádku,
usuš své slzy a drž se pevně,
nemůžu říci, že pro tebe mám novinky.
Sun is shining and so are you. Slunce svítí tak jako ty.
And we're gonna be alright,
dry your tears and hold tight,
can't you tell I got news for you.
Všichni budeme v pořádku,
usuš své slzy a drž se pevně,
nemůžu říci, že pro tebe mám novinky.
Sun is shining and so are you. Sluce svítí tak jako ty.
Diamonds to behold, waiting to unfold,
bite the bullet, bite your tongue. (Bite your tongue)
Diamanty na pohled, čekající na odhalení,
zatni zuby, kousni se do jazyka. (Kousni se do jazyka)
Love beyond belief,
raid the seven seas,
come uneven, come undone. (Come undone)
Miluj za vírou,
Vtrhni do sedmi moří
Přijď nerovnoměrně, přijď nedokončeně. (Přijď nedokončeně)
Then you came my way, on a winter's day,
shout it loudly, come out and play,
can't you tell I got news for you.
Pak jsi mi vstoupila do cesty, o zimním dnu,
zakřičela nahlas, vyjdi a pojď si hrát,
nemůžu říci, že pro tebe mám novinky.
Sun is shining and so are you. Slunce svítí tak jako ty.
And we're gonna be alright,
dry your tears and hold tight,
can't you tell I got news for you.
Sun is shining and so are you.
Všichni budeme v pořádku,
usuš své slzy a drž se pevně,
nemůžu říci, že pro tebe mám novinky,
Slunce svítí tak jako ty.
Sun is shining and so are you. [6x] Sluce svítí tak jako ty. [6x]
Can't you tell I got news for you,
sun is shining and so are you.
Nemůžu říci, že pro tebe mám novinky,
Sluce svítí tak jako ty.
And we're gonna be alright,
dry your tears and hold tight,
can't you tell I got news for you.
Všichni budeme v pořádku,
usuš své slzy a drž se pevně,
nemůžu říci, že pro tebe mám novinky.
Sun is shining and so are you. Sluce svítí tak jako ty.
Sun is shining and so are you. Sluce svítí tak jako ty.
Sun is shining and so are you. Sluce svítí tak jako ty.

Text pridal dani681

Text opravila Natysek427

Videa přidali Jirce49, Filip2012, tadeas95

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravil Zajdaaa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.