Playlisty Pokec
Reklama

The Nights - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
(Hey) - Once upon a younger year,
when all our shadows disappeared.
The animals inside came out to play.
Hej, jedného mladšieho roka,
keď všetky naše tiene zmizli.
Zvieratá vnútri vyšla von sa hrať.
(Hey) - When face to face with all our fears,
learned our lessons through the tears.
Made memories
we knew would never fade.
Hej, keď sme tvárou v tvár všetkým svojim obavám,
naučíme sa, ako to chodí, skrze slzy.
Vytvorili sme si spomienky,
o ktorých sme vedeli, že nikdy nevyblednú.
One day my father, he told me,
"Son, don't let this slip away,"
he took me in his arms, I heard him say...
"When you get older,
your wild heart will live for younger days.
Think of me, if ever you're afraid."
Jedného dňa mi otec povedal,
"Synu, nenechaj si to prekĺznuť medzi prstami,"
vzal ma do svojich rúk, počul som ho povedať ...
"Keď budeš starší
tvoje divoké srdce bude žiť pre mladšie dni.
Mysli na mňa, keď sa niekedy budeš báť. "
He said, "One day you'll leave this world behind,
so live a life you will remember."
My father told me when I was just a child,
"These are the nights that never die,"
my father told me...
Povedal, "Jedného dňa necháš tento svet za sebou,
tak ži život, ktorý si budeš pamätať. "
Otec mi povedal, keď som bol ešte dieťa,
"Tieto noci nikdy nezomierajú,"
môj otec mi povedal ...
When thunder clouds start pouring down,
light a fire they can't put out.
Carve their name into those shinning stars
He said, "Go adventure far beyond these shores,
don't forsake this life of yours.
I'll guide you home, no matter where you are."
Keď začne liať z búrkových mrakov,
Založ oheň, ktorý nemôžu uhasiť.
Vytesej svoje meno do týchto svietiacich hviezd.
povedal, "Choď za dobrodružstvom, ktoré je za týmito brehy,
neopúšťaj tento život
Dokážem ťa domov, nech už budeš kdekoľvek. "
One day my father, he told me,
"Son, don't let this slip away
when I was just kid, I heard him say...
"When you get older,
your wild heart will live for younger days,
think of me, if ever you're afraid."
Jedného dňa mi otec povedal,
"Synu, nenechaj si toto prekĺznuť medzi prstami,"
keď som bol ešte chlapec, počul som ho povedať ...
"Keď budeš starší,
tvoje divoké srdce bude žiť pre mladšie dni,
mysli na mňa, ak sa niekedy budeš báť. "
He said, "One day you'll leave this world behind
so live a life you will remember."
My father told me when I was just a child,
"These are the nights that never die,"
My father told me...
Povedal, "Jedného dňa necháš tento svet za sebou,
tak ži život, ktorý si budeš pamätať. "
otec mi povedal keď som bol ešte dieťa
"Tieto noci nikdy nezomierajú,"
môj otec mi povedal ...
"These are the night that never die,"
My father told me
Hey, hey...
My father told me
"Tieto noci nikdy nezomierajú,"
Povedal mi môj otec
hej, hej ...
Povedal mi môj otec

Text pridal Maty11

Text opravil soucot77

Videa přidali musiclover8, djane

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.