Playlisty Pokec
Reklama

The Days (ft. Robbie Williams) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Under the tree, where the grass don't grow,
we made a promise to never get old.
You had a chance and you took it on me.
And I made a promise that I couldn't keep.
Dole pod stromem, kde tráva už neroste,
učinili jsme slib, že nikdy nezestárneme.
Měla jsi šanci a využila si jí.
A já jsem slíbil něco, co jsem nemohl dodržet.
Heartache, heartbreaks.
All over town.
But something flipped like a switch, when you came around.
And I'm in pieces, pick me up and put me together.
Zármutek, žal.
Po celém městě.
Ale něco ve mně cvakne jako vypínač, když
projdeš kolem.
A jsem na kousky, zvedni mě a slož mě dohromady.
These are the days, we've been waiting for.
On days like these, who could ask for more.
Keep them coming,
cause we're not done yet.
These are the days we won't regret.
These are the days we won't forget.
Tohle jsou ty dny, na které jsme čekali.
Ve dnech jako jsou tyhle, kdo by mohl žádat více.
Ať přicházejí dále,
protože jsme ještě neskončili
Tohle jsou ty dny, kterých nebudeme litovat.
Tohle jsou ty dny, na které nezapomeneme.
These are the days we've been waiting for.
Rattle the cage and slam that door.
And the world is calling us, but not just yet.
These are the days we won't regret.
These are the days we won't forget.
Tohle jsou ty dny, na které jsme čekali.
Popadni klec a zabouchni ty dveře.
A svět si nás volá, ale ještě ne.
Tohle jsou ty dny, kterých nebudeme litovat.
Tohle jsou ty dny, na které nezapomeneme.
Out on the midnight,
the wild ones howl.
Last of the lost boys have thrown in the towel.
We used to believe we were stars aligned.
you made a wish and I fell out of time.
Venku o půlnoci,
vyje divočina.
Poslední ze ztracených lidí hodili ručník do ringu.
Kdysi jsme věřili, že jsme zarovnané hvězdy,
něco jsi si přála a mně došel čas.
Time flew, cut through
All over town.
You make me bleed when I look up,
and you're not around.
But I'm in pieces, pick me up, and put me together.
Čas letěl, proplouval po celém městě.
Krvácím, když se podívám nahoru,
a ty nejsi okolo.
Ale jsem na kousky, zvedni mě, a slož mě dohromady.
These are the days, we've been waiting for.
On days like these, who could ask for more.
Keep them coming,
cause we're not done yet.
These are the days we won't regret.
These are the days we won't forget.
Tohle jsou ty dny, na které jsme čekali.
Ve dnech jako jsou tyhle, kdo by mohl žádat více.
Ať přicházejí dále,
protože jsme ještě neskončili
Tohle jsou ty dny, kterých nebudeme litovat.
Tohle jsou ty dny, na které nezapomeneme.
These are the days we've been waiting for.
Neither of us knows what's in store.
You just roll your window down and place your bets.
These are the days we won't regret.
These are the days we'll never forget.
Tohle jsou ty dny, na které jsme čekali.
Ani jeden z nás neví, co nás čeká.
Jen si stáhni okýnko a vsaď si.
Tohle jsou ty dny, kterých nebudeme litovat.
Tohle jsou ty dny, na které nikdy nezapomeneme.
And these are the days
And these are the days

Tohle jsou ty dny
Tohle jsou ty dny

Text pridal Coustek96

Text opravila xynzel

Video přidal MusicGuy

Preklad pridala veronika033

Preklad opravila xynzel

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.