Pokec Playlisty
Reklama

Serpents In Paradise - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Reading the madness they took her away
under the cross.
Bailiff and bishop and monk -
Malleus Maleficarum - the law
[Gabriel]
Odviedli ju predčítajúc nezmysly
Pod maskou kríža
Kňaz, biskup a sudca
Malleus Maleficarum je zákon
Prayed for salvation, I fought for her soul -
scared by the horned.
The devil was creeping around
until she died in the flames as he saw.
Modlil som sa o spasenie, o jej dušu zviedol boj
Na smrť vystrašený rohatým
Čakal som na výkupenie, Diabol sa zakrádal tmou
Videl ju tam pohltenú plameňmi
Father forgive me for I've hardly seen
the human deep within. Just an intention -
so holy and clear - paving the way to madness
for us
Otče, odpusť mi - sotva som uvidel
To ľudské hlboko v nich
Čistý a svätý bol môj úmysel
Cestu do bláznostva nám vydláždil
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
Serpents on the way to paradise -
raging with anger and pain for the cross.
Luhári na ceste do raja
Zomierajú pre lásku, bojujú už veky
Luhári na ceste do raja
V šialenom hneve a bolesti pre kríž
Oh yeah
[Jakob]
Otče, odpusť mi - to čo som vykonal
Zradil som toho čo bol mi synom
Démoni a kúzla - nie sú len snom?
Father forgive me for what I have done.
For I betrayed the one that I loved like a son
Demons and spells are they reality?
Škodcovia a odpadlíci, armáda nečistých
Musíme bojovať, držať ich nevedomých
Skryť pred nimi navždy pohľad ľudí slobodných
The pest and the schism; the power of the Moor.
We've got to fight. Keep our people afraid
Keep them away from what they shall not see.
Cítim že náš raj je ohrozený
V týchto temných časoch
Nebesá horia, a ľudia túžia
po novej doktríne
Oni sú
I see a menace to our paradise
in these evil times.
Heaven is burning, people are yearning
for a new doctrine, they are
[Gabriel]
Luhári na ceste do raja
[Jakob]
Nevedia že zhoria pre svoje hriechy
[Gabriel]
Luhári na ceste do raja
[Jakob]
V šialenom hneve chcú spáliť kríž
serpents on the way to paradise. [Gabriel]
Pane, keď som neveriacim, v čo potom verím?
Keby si stál kde ja stojím, čo by si urobil?
Oslobodiac sa od mreží
Strachu a nevinnosti
Videl som Annu vo veži
V slzách bolesti
Niečo zvláštne deje sa mi
Zrazu práve tu
Prenikol som tajomstvami
Ktoré skrývajú
Don't know they'll end in final damnation. Vandroiy, pomôžeš mi
Čo o tom všetko vieš?
Vandroiy, pomôžeš mi
Od lží ma odvedieš?
Vandroiy, pomôžeš mi
oslobodiť Annu z reťazí?
Vandroiy, pomôžeš mi
už nebyť šialeným?
Serpents on the way to paradise Luhári na ceste do raja
Zomierajú pre lásku, bojujú už veky
Luhári na ceste do raja
V šialenom hneve a bolesti...
raging with anger and pain against the cross.
Lord if I'm an unbeliever - what do I believe?
Can you tell me lord what you had done
if you where me?
I have stared into the eyes
of innocence and fear.
I saw Anna in the tower in a lake of tears.
Something strange is going on and
still I don't know why.
I have stared into the secrets
they still try to hide.
Vandroiy can you tell me
what you know about it all?
Vandroiy can you help me
to leave this prison hall?
Vandroiy can you help me
free Anna from the chain?
Vandroiy can you help me
to become a little sane?
Serpents on the way to paradise -
Dying for love, fighting for ages.
Serpents on the way to paradise.
Raging with anger and pain

Text pridala Raduwa

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Preklad pridal Outlaw

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.