Playlisty Pokec
Reklama

Life Is Fantastic - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Life is fantastic, the beauty and sorrow
Death is too drastic, I can't say goodbye
Golden or plastic, the joys of tomorrow
Life is fantastic, I don't want to die
Život je fantastický, krása a smutek
Smrt je příliš drastická, nemohu říci sbohem
Zlaté nebo plastové, radosti zítřka
Život je fantastický, já nechci umřít
Lost in the age of innocence
Trapped in a traffic accident
Got to escape the hospital
Intensive care
Ztracený ve věku nevinnosti
Lapený při dopravní nehodě
Musím uniknout z nemocniční
Intenzivní péče
Don't try to fool yourself,
you bag of skin and blood
One day I break your heart
and bury you in mud
Don't be an egotist,
the doctor wants your room
You had your go at life,
the time is up, you're doomed
Nesnaž se oklamat sám sebe,
ty hromado kůže a krve
Jednou zlomím tvé srdce
a pohřbím tě v bahně
Nebuď sobec,
lékař chce tvůj pokoj
Měl jsi svůj pokus žít,
čas vypršel, máš smůlu
Life is fantastic, the beauty and sorrow
Death is too drastic, I can't say goodbye
Golden or plastic, the joys of tomorrow
Life is fantastic, I don't want to die
Život je fantastický, krása a smutek
Smrt je příliš drastická, nemohu říci sbohem
Zlaté nebo plastové, radosti zítřka
Život je fantastický, já nechci umřít
I have to boost my confidence
Build me a strong immune defense
Take on the virus drilling
In my chilling spine
Musím posílit svou sebedůvěru
Vybudovat si silnou obranyschopnost
Přijmout virus vrtající
V mých zádech s mrazením
Look at your body,
how the pieces fall apart
There ain't no brainwave,
ain't no pumpin' from the heart
That was your life, my dear,
I'm bored with your account
Before your body blow
pay back my full amount
Podívej se na své tělo,
jak se kusy rozpadají
Žádné mozkové vlny,
žádné pumpování srdce
To byl tvůj život, můj drahý,
tvůj účet mě nudí
Než tvý tělo bouchne,
splať mi celý dluh
Life is fantastic, the beauty and sorrow
Death is too drastic, I can't say goodbye
Golden or plastic, the joys of tomorrow
Life is fantastic, I don't want to die
Život je fantastický, krása a smutek
Smrt je příliš drastická, nemohu říci sbohem
Zlaté nebo plastové, radosti zítřka
Život je fantastický, já nechci umřít
You think you're so unique,
you think you have it all
Deep down inside you're weak,
I shake and make you fall
Don't be an egotist,
the doctor wants your room
You had your go at life,
the time is up, you're doomed
Myslíš si, že jsi tak jedinečný,
myslíš si, že máš všechno
Hluboko uvnitř jsi slabý,
zatřesu a podlehneš
Nebuď sobec,
lékař chce tvůj pokoj
Měl jsi svůj pokus žít,
čas vypršel, máš smůlu
Life is fantastic, the beauty and sorrow
Death is too drastic, I can't say goodbye
Golden or plastic, the joys of tomorrow
Life is fantastic, I don't want to die
Život je fantastický, krása a smutek
Smrt je příliš drastická, nemohu říci sbohem
Zlaté nebo plastové, radosti zítřka
Život je fantastický, já nechci umřít
Life is fantastic, the beauty and sorrow
Death is too drastic, I can't say goodbye
Golden or plastic, the joys of tomorrow
Life is fantastic, I don't want to die
Život je fantastický, krása a smutek
Smrt je příliš drastická, nemohu říci sbohem
Zlaté nebo plastové, radosti zítřka
Život je fantastický, já nechci umřít

Text pridala LadyG

Text opravil pmod

Video přidala Dendous95

Preklad pridala Dendous95

Preklad opravil pmod

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.