Playlisty Pokec
Reklama

Everytime You Lie - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

DuendeSkřítku
The ending of a dynasty
You turn into eternity
In love and loaded agony we dwell
Konec dynastie
Otočíte do věčnosti
V lásce a naplněné agónii my pobýváme
As the fallen angel down below
By reasons that I'll never know
I can't believe that you were such a liar
Jako padlý anděl dole
Z důvodu o kterém se nikdy nedozvím
Nemůžu uvěřit, že jste takový lháři
As the world will turn
And bridges have been burned
I will arise
As you will fade away
Zatímco se svět změní
A mosty byly spáleny
Vstanu
Zatímco vy budete slábnout
And of the gloom
This is the doom
How could you ever dare to mess with the temper of the Gods
A v šeru
To je osud
Jak jste se mohli vůbec odvážit zkazit s temperamentem bohů
Everytime you lie to me
In everything you said
Everytime you cry for me
I wish that you were dead
Pokaždé mi lžete
Ve všem, co jste řekli
Pokaždé pláčete pro mě
Přeji si, aby jste byli mrtví
Steal these pearls I shed in pain
As you really let me down
You killed the dream, a dream in vain
When you tried to steal my crown
Ukrást tyto perly já se zbavuji bolest
Jak jste mě opravdu nechal mě shodili
Zabili jste sen, sen v marnivosti
Když jste se pokusili ukrást mou korunu
Only the Lord in heaven knows
Why you became the thief
The nights are black and cold as those
Ingressing in my dreams
Pouze Pán v nebi ví
Proč jsi se stal zlodějem
Noci jsou černé a chladné jako těm
Vystupování v mých snech
As the world will turn
And bridges have been burned
I will arise
As you will fade away
Zatímco se svět změní
A mosty byly spáleny
Vstanu
Zatímco vy budete slábnout
And of the gloom
This is the doom
How could you ever dare to mess with the temper of the Gods
A v šeru
To je osud
Jak jste se mohli vůbec odvážit zkazit s temperamentem bohů
Everytime you lie to me
In everything you said
In everything you said
Everytime you cry for me
I wish that you were dead
Pokaždé mi lžete
Ve všem, co jste řekli
Ve všem, co jste řekli
Pokaždé pláčete pro mě
Přeji si, aby jste byli mrtví
Armageddon will soon be here
The sinners will meet their fate
But I am calm and without fear
As I feed upon my hate
Armageddon tady brzy bude
Hříšníci potkají svůj osud
Ale já jsem v klidu a beze strachu
Protože já sytím svou nenávist
Everytime you lie to me
In everything you said
Everytime you cry for me
I wish that you were dead
Duende
Pokaždé mi lžete
Ve všem, co jste řekli
Pokaždé pláčete pro mě
Přeji si, aby jste byli mrtví
Skřítku
Everytime you lie to me
In everything you said
In everything you said
Everytime you cry for me
I wish that you were dead
I wish that you were dead
Pokaždé mi lžete
Ve všem, co jste řekli
Ve všem, co jste řekli
Pokaždé pláčete pro mě
Přeji si, aby jste byli mrtví
Přeji si, aby jste byli mrtví
Everytime you lie to me
In everything you said
In everything you said
Everytime you cry for me
I wish that you were dead
Pokaždé mi lžete
Ve všem, co jste řekli
Ve všem, co jste řekli
Pokaždé pláčete pro mě
Přeji si, aby jste byli mrtví

Text pridala LaLena.Barda

Text opravila Dendous95

Video přidala LaLena.Barda

Preklad pridala Dendous95

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.