Playlisty Pokec
Reklama

War of the Gods - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

War, the very first war of our world,
When the treacherous witch was killed
Three times burned and three times born,
By searing flames was Gullveig torn.
Vojna, prvá vojna nášho sveta,
keď zradná čarodejnica bola zabitá,
trikrát horela a trikrát sa narodila,
od pálivých plameňov bola Gullveig roztrhaná,
Death, Odin hurled his spear off with great force
Deep into the great vana-fyrd
battle horns gave up their sound
And Asgard walls razed to the ground.
Smrť! Odin hodil kopiju s obrovskou silou,
Hlboko do veľkého Vana-fyrda,
Bojové rohy vzdali ich zvuk,
a Asgardské múry boli zrovnané so zemou.
The Vanir felt deceived
Honir was a fool
without Mímir at his side
Honir could not rule
In a fit of violent rage
Mímir's blood was shed
and to Odin's court they sent Mímir's severed head
Vanir sa cítil podvedený
Höne bol blázon
bez Mímira po jeho boku
Höne nemohol vládnuť
V záchvate násilného hnevu
Mímirova krv bola preliata
a k Odinovmu súdu poslali Mímirovu oddelenú hlavu.
Truce, so a brittle and frail peace was forged
And to ensure that the peace remained.
Njordr and Freyr to Asgard came
and Honir and Mim to Vanaheim
Prímerie, tak krehký a slabý mier bol ukovaný,
a aby sa zaistilo že mier zostane,
Njordr a Freyr prišli do Asgardu,
a Hön' a Mim do Vanaheimu.
Death, see the furious gods wanting blood,
Odin knew that a raging war
would not bring them any gain
Just leave a black and bitter stain.
Smrť! pozri zúrivých bohov ktorý chcú krv,
Odin vedel že zúrivá vojna,
by nepriniesla žiadny zisk,
iba by zanechala čiernu a trpkú škvrnu.
Odin tog huvudet och
smorde det med örter
som hindrar det
från att ruttna
han kvad sedan
trollsånger över det
så att Mimer åter
kunde tala till honom
Odin tog huvudet och
smorde det med örter
som hindrar det
från att ruttna
han kvad sedan
trollsånger över det
så att Mimer åter
kunde tala till honom
The Vanir felt deceived
Honir was a fool
without Mímir at his side
Honir could not rule
In a fit of violent rage
Mímir's blood was shed
and to Odin's court they sent Mímir's severed head
[Slovenský preklad:]

Text pridal mili3

Text opravil Ceska

Video přidal kkovikk

Preklad pridal mili3

Preklad opravil mili3

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.