Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
My ship went down
In a sea of sound
When I woke up alone
I had everything
Moje loď se potopila
V moři zvuků
Když jsem se probouzel sám
Měl jsem všechno
A handful of moments
I wished I could change
And a tongue like a nightmare
That cut like a blade
Hrstka momentů
Které jsem si přál změnit
A jazyk jako noční můra
Která řeže jako ostří
In a city of fools
I was careful and cool
But they tore me apart
Like a hurricane
Ve městě bláznů
Jsem byl opatrný a klidný
Ale roztrhali mě na kusy
Jako hurikán
A handful of moments
I wished I could change
But I was carried away
Hrstka momentů
Které jsem si přál změnit
Ale byl jsem unesen
Give me therapy
I'm a walking travesty
But I'm smiling at everything
Therapy, you were never a friend to me
You can keep all your misery
Dej mi terapii
Jsem chodící parodie
Ale na všechno se usmívám
Terapie, nikdy jsi pro mě nebyla přítel
Můžeš si nechat všechno svoje utrpení
My lungs gave out
As I faced the crowd
I think that keeping this up
Could be dangerous
Moje plíce to vzdaly
Jak jsem čelil davu
Myslím že snášení toho
By mohlo být nebezpečné
I'm flesh and bone
I'm a rolling stone
And the experts say I'm delirious
Jsem maso a kost
Jsem kutálející se kámen
A experti říkají že jsem bláznivý
Give me therapy
I'm a walking travesty
But I'm smiling at everything
Therapy, you were never a friend to me
You can take back your misery
Dej mi terapii
Jsem chodící parodie
Ale na všechno se usmívám
Terapie, nikdy jsi pro mě nebyla přítel
Můžeš si nechat všechno svoje utrpení
Arrogant boy
Love yourself so no one has to
They're better off without you
(They're better off without you)
Arrogant boy
Cause a scene like you're supposed to
They'll fall asleep without you
You're lucky if your memory remains
Arogantní hochu,
Miluješ sám sebe, takže nikdo jiný nemusí
Jim je líp samotným bez tebe
(Jim je líp samotným bez tebe)
Arogantní hochu,
Děláš scény, jak předpokládali
Usnou bez tebe
Máš štěstí jestli ti tvoje vzpomínky zůstanou
Give me therapy
I'm a walking travesty
But I'm smiling at everything
Therapy, you were never a friend to me
You can take back your misery
Dej mi terapii
Jsem chodící parodie
Ale na všechno se usmívám
Terapie, nikdy jsi pro mě nebyla přítel
Můžeš si nechat všechno svoje utrpení
Therapy, I'm a walking travesty
But I'm smiling at everything
Therapy, you were never a friend to me
You can choke on your misery
Jsem chodící parodie
Ale na všechno se usmívám
Terapie, nikdy jsi pro mě nebyla přítel
Můžeš se zadusit ve svém trápení

Text pridala Danielitta

Text opravil Alesanko

Videa přidali Soleil, Jurule99

Preklad pridala Danielitta

Preklad opravila pes

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.