Playlisty Akcie
Reklama

Don't You Remember - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

When will I see you again?
You left with no goodbye,
not a single word was said,
No final kiss
to seal any sins
I had no idea of the state we were in
Kdy tě zase uvidím?
Odešel jsi bez rozloučení,
bez jediného slova
Žádný poslední polibek,
který by uzavřel všechny hříchy
Neměla jsem ponětí, v jakém stavu se nacházíme
I know I have a fickle heart and bitterness,
And a wandering eye,
and a heaviness in my head,
Vím, že jsem měla nestálé srdce a hořkost
A toulavý pohled
a těžkosti v hlavě
But Don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before,
Baby, please remember me once more,
Ale nevzpomínáš si?
Nevzpomínáš si?
Na důvod, proč jsi mě dřív miloval?
Zlato, prosím, vzpomeň si na mě ještě jednou
When was the last time you thought of me?
Or have you completely erased me
from your memory?
I often think about where I went wrong,
The more I do, the less I know,
Kdys na mě naposledy myslel?
Nebo jsi mě úplně vymazal
ze své paměti?
Často uvažuji, kde jsem udělala chybu
A čím víc se snažím na to přijít, tím méně vím
But I know I have a fickle heart and bitterness,
And a wandering eye,
and a heaviness in my head,
Ale vím, že mám nestálé srdce a hořkost
A toulavý pohled
a těžkou hlavu
But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before,
Baby, please remember me once more,
Ale nevzpomínáš si?
Nevzpomínáš si?
Na důvod, proč jsi mě dřív miloval?
Zlato, prosím, vzpomeň si na mě ještě jednou
Gave you the space so you could breathe,
I kept my distance so
you would be free,
In hope that you find the missing piece,
To bring you back to me,
Dala jsem ti prostor, abys mohl dýchat
Držela jsem se dost daleko,
aby sis připadal volný
V naději, že najdeš chybějící dílek
Který tě přivede zpátky ke mně
Why don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before,
Baby, please remember me once more,
Proč si nevzpomínáš?
Nevzpomínáš si?
Proč jsi mě dřív miloval?
Zlato, prosím, vzpomeň si ještě jednou
When will I see you again? Kdy tě zase uvidím?

Text pridal Mka

Text opravila Petra8619

Video přidala Romisssek

Preklad pridala SuperSonic

Preklad opravila Petra8619

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.