Playlisty Pokec
Reklama

The Name Of The Game - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I've seen you twice, in a short time
Only a week since we started
It seems to me, for every time
I'm getting more open-hearted
Viděla jsem tě dvakrát v krátkém čase
Jen týden, co jsme začali
Tak se mi to zdá, pokaždé
Se moje srdce otevírá víc
I was an impossible case
No-one ever could reach me
But I think I can see in your face
There's a lot you can teach me
So I wanna know..
Byla jsem nemožný případ
Nikdo na mě nikdy nemohl dosáhnout
Ale myslím, že vidím ve tvé tváři
Že je toho hodně, co mě můžeš naučit
Takže chci vědět...
What's the name of the game?
Does it mean anything to you?
What's the name of the game?
Can you feel it the way I do?
Tell me please, 'cause I have to know
I'm a bashful child, beginning to grow
Jak se jmenuje ta hra?
Znamená pro tebe něco?
Jak se jmenuje ta hra?
Můžeš cítit totéž co já?
Řekni mi to prosím, protože já to potřebuju vědět
Jsem jen stydlivé dítě, co teprve začíná vyrůstat
And you make me talk
And you make me feel
And you make me show
What I'm trying to conceal
If I trust in you, would you let me down?
Would you laugh at me, if I said I care for you?
Could you feel the same way too?
I wanna know...
A díky tobě mluvím
A díky tobě cítím
A díky tobě ukazuju
Co se snažím skrýt
Když ti uvěřím, zklameš mě?
Vysměješ se mi, když řeknu, že mě zajímáš?
Je možné, že se cítíš stejně?
Chtěla bych znát...
The name of the game Jméno té hry
I have no friends, no-one to see
And I am never invited
Now I am here, talking to you
No wonder I get excited
Nemám přátele, nikoho, s kým bych se mohla sejít
A nikdy nejsem zvaná
Teď jsem tady, mluvím na tebe
Žádný div, že jsem rozrušená
Your smile, and the sound of your voice
And the way you see through me
Got a feeling you give me no choice
But it means a lot to me
So I wanna know...
Tvůj úsměv a zvuk tvého hlasu
A to, jak do mě vidíš
Mám pocit, že mi nedáváš možnost volby
Ale znamená to pro mě hodně
Takže chci vědět...
What's the name of the game?
(Your smile and the sound of your voice)
Does it mean anything to you?
(Got a feeling you give me no choice)
But it means a lot, what's the name of the game?
(Your smile and the sound of your voice)
Can you feel it the way I do?
Tell me please, 'cause I have to know
I'm a bashful child, beginning to grow
Jak se jmenuje ta hra?
(Tvůj úsměv a zvuk tvého hlasu)
Znamená pro tebe něco?
(Mám pocit, že mi nedáváš možnost volby)
Ale znamená to hodně, jak se jmenuje ta hra?
(Tvůj úsměv a zvuk tvého hlasu)
Můžeš cítit totéž co já?
Řekni mi to prosím, protože já to potřebuju vědět
Jsem jen stydlivé dítě, co teprve začíná vyrůstat
And you make me talk
And you make me feel
And you make me show
What I'm trying to conceal
If I trust in you, would you let me down?
Would you laugh at me, if I said I care for you?
Could you feel the same way too?
I wanna know..
Oh yes I wanna know..
A díky tobě mluvím
A díky tobě cítím
A díky tobě ukazuju
Co se snažím skrýt
Když ti uvěřím, zklameš mě?
Vysměješ se mi, když řeknu, že mě zajímáš?
Je možné, že se cítíš stejně?
Chtěla bych znát...
Oh, ano, chtěla bych znát..
The name of the game
(I was an impossible case)
Does it mean anything to you?
(But I think I can see in your face)
That it means a lot
What's the name of the game?
(Your smile and the sound of your voice)
Can you feel it the way I do?
(Got a feeling you give me no choice)
But it means a lot, what's the name of the game?
(I was an impossible case)
Does it mean anything to you?
(But I think I can see in your face)
That it means a lot
Jméno té hry
(Byla jsem nemožný případ)
Znamená to pro tebe něco?
(Ale myslím, že vidím ve tvé tváři)
Že to znamená hodně
Jak se jmenuje ta hra?
(Tvůj úsměv a zvuk tvého hlasu)
Můžeš cítit totéž co já?
(Mám pocit, že mi nedáváš možnost volby)
Ale znamená to hodně, jak se jmenuje ta hra?
(Byla jsem nemožný případ)
Znamená to pro tebe něco?
(Ale myslím, že vidím ve tvé tváři)
Že to znamená hodně

Text pridal danielson

Text opravila Heidi9

Videa přidali obladi, Akana

Preklad pridal frca

Preklad opravila Heidi9

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.