Playlisty Pokec
Reklama

Thank You For The Music - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore
If I tell a joke, you've probably heard it before
But I have a talent, a wonderful thing
'Cause everyone listens when I start to sing
I'm so grateful and proud
All I want is to sing it out loud
Nejsem ničím zvláštní, vlastně jsem spíš nudná
Když řeknu vtip, zaručeně jste ho už slyšeli
Ale mám nadání – úžasný talent
Protože všichni zpozorní, jakmile začnu zpívat
Jsem tak vděčná a hrdá
A chci to vyzpívat nahlas
So I say
Thank you for the music, the songs I'm singing
Thanks for all the joy they're bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me
Tak říkám
Děkuju za hudbu, za písně, které zpívám
Díky za radost, kterou přinášejí
Kdo bez toho může žít, ptám se ve vší upřímnosti
Jaký by byl život?
Čím bychom byli bez písně či tance?
Tak říkám: Děkuju za hudbu
Za to, že jste mi ji dali
Mother says I was a dancer before I could walk
She says I began to sing long before I could talk
And I've often wondered, how did it all start?
Who found out that nothing can capture a heart
Like a melody can?
Well, whoever it was, I'm a fan
Matka říká, že jsem byla tanečnicí dřív, než jsem uměla chodit
Říká, že jsem začala zpívat mnohem dřív, než jsem uměla mluvit
A já často přemítám, jak to všechno začalo?
Kdo přišel na to, že nic neumí tak vzít za srdce
Jako melodie?
Ať to byl kdokoli, má mou přízeň
So I say
Thank you for the music, the songs I'm singing
Thanks for all the joy they're bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me
Tak říkám
Děkuju za hudbu, za písně, které zpívám
Díky za radost, kterou přinášejí
Kdo bez toho může žít, ptám se ve vší upřímnosti
Jaký by byl život?
Čím bychom byli bez písně či tance?
Tak říkám: Děkuju za hudbu
Za to, že jste mi ji dali
I've been so lucky, I am the girl with golden hair
I wanna sing it out to everybody
What a joy, what a life, what a chance!
Měla jsem takové štěstí, jsem dívka se zlatými vlasy
Chci to vyzpívat do celého světa
Jaká radost, jaký život, jaká příležitost!
So I say
Thank you for the music, the songs I'm singing
Thanks for all the joy they're bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me
Tak říkám
Děkuju za hudbu, za písně, které zpívám
Díky za radost, kterou přinášejí
Kdo bez toho může žít, ptám se ve vší upřímnosti
Jaký by byl život?
Čím bychom byli bez písně či tance?
Tak říkám: Děkuju za hudbu
Za to, že jste mi ji dali

Text pridal kim2

Text opravila Heidi9

Videa přidali obladi, Akana, KikaFaltskog

Preklad pridal kim2

Preklad opravila Heidi9

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.