Playlisty Pokec
Reklama

On And On And On - text, preklad

playlist Playlist
I was at a party and this fella said to me
"Something bad is happening, I'm sure you do agree
People care for nothing, no respect for human rights
Evil times are coming, we are in for darker nights"
I said, "Who are you to talk about impending doom?"
He got kinda wary as he looked around the room
He said, "I'm a minister, a big shot in the state"
I said, "I just can't believe it, boy I think it's great
Brother can you tell me what is right and what is wrong?"
He said, "Keep on rocking baby, 'til the night is gone"
Byl jsem na párty a tenhle chlápek mi řekl
"Děje se něco zlého, jsem si jistý, že budete souhlasit
Lidé se o nic nestarají, nemají respekt k lidským právům
Zlé časy přicházejí, brzy dostaneme temné noci"
Řekl jsem, "Kdo jste, že mluvíte o hrozící zkáze?"
Najednou byl obezřetný a rozhlédl se po místnosti
Řekl, "Jsem ministr, velký hlavoun ve státě"
Řekl jsem, "Nedokážu tomu uvěřit, hochu, myslím, že je to super
Bratře, můžeš mi říct, co je dobře a co je špatně?"
Řekl, "Tancuj dál, zlato, dokud nebude noc pryč"
On and on and on
Keep on rocking baby
'Til the night is gone
On and on and on
'Til the night is gone
On and on and on
Keep on rocking baby
'Til the night is gone
On and on and on
'Til the night is gone
Dál a dál a dál
Tancuj dál, zlato
Dokud nebude noc pryč
Dál a dál a dál
Dokud nebude noc pryč
Dál a dál a dál
Tancuj dál, zlato
Dokud nebude noc pryč
Dál a dál a dál
Dokud nebude noc pryč
Over in the corner I could see this other guy
He was kinda flirty, he was giving me the eye
So I took advantage of the fact that I'm a star
Shook my hair and took a casual stroll up to the bar
And as sure as hell this guy was coming up to me
He said, "Who am I and who are you and who are we?
What's our situation, do we have some time for us?"
I said I was not exactly waiting for the bus
He said, "If you're going somewhere can I come along?"
I said, "Keep on rocking baby, 'til the night is gone"
Za rohem jsem viděla tohohle dalšího chlápka
Byl trochu koketní, hodnotil mě očima
Takže jsem využila faktu, že jsem hvězda
Pohodila jsem vlasy a prošla se k baru
A sebevědomě jak peklo, ten chlápek přišel ke mně
Řekl "Kdo jsem já a kdo jsi ty a kdo jsme my?
Jaká je naše situace, máme na sebe nějaký čas?"
Řekla jsem, že tak docela nečekám na autobus
Řekl, "Jestli někam jdeš, můžu jít taky?"
Řekla jsem, "Tancuj dál, zlato, dokud nebude noc pryč"
On and on and on
Keep on rocking baby
'Til the night is gone
On and on and on
'Til the night is gone
On and on and on
Keep on rocking baby
'Til the night is gone
On and on and on
'Til the night is gone
Dál a dál a dál
Tancuj dál, zlato
Dokud nebude noc pryč
Dál a dál a dál
Dokud nebude noc pryč
Dál a dál a dál
Tancuj dál, zlato
Dokud nebude noc pryč
Dál a dál a dál
Dokud nebude noc pryč

Text pridal obladi

Videa přidal obladi

Preklad pridala Heidi9

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.