Pokec Playlisty
Reklama

Man In The Middle - text, preklad

playlist Playlist
Did you see that man in the limousine?
With the pretty doll, he is fifty and the girl's only seventeen
But she doesn't care, and she never will
If he's ninety-five she don't give a damn
Just as long as he pays the bill
Viděl jsi toho muže v limuzíně?
S pěknou kočkou, jemu je padesát a té dívce jenom sedmnáct
Ale jí je to jedno a vždycky bude
Když mu bude devadesát pět, nebude jí to vadit
Jenom tak dlouho, dokud platí účty
Did you see that man with a fat cigar?
He just left his lovers with a belly full of lobster and caviar
He can choose the wine from a vintage year
He will drink champagne in his limousine
Where the rest of the street can peer
Viděl jsi toho muže s tlustým doutníkem?
Právě opustil své milenky s břichem plným humrů a kaviáru
Může si vybrat víno z dobrého ročníku
Bude pít šampaňské ve své limuzíně
Kde po něm zbytek ulice může pokukovat
'Cause he's the man in the middle, never second fiddle
Just like a spider in a cobweb
Hard as a hammer, not the kind of boss you double-cross
'Cause he's the man in the middle, knows the way to diddle
He's never bothered by his conscience
Deals with the Devil, 'cause he wants to be
Man in the middle, the middle, the middle
In the middle (in the middle, in the middle...)
Protože on je ten muž uprostřed, žádné druhé housle
Docela jako pavouk v pavučině
Silný jako kladivo, ne ten druh šéfa, kterého podvedeš
Protože on je ten muž uprostřed, zná způsoby, jak šidit
Jeho nikdy netrápí svědomí
Obchoduje s Ďáblem, protože chce být
Muž uprostřed, uprostřed, uprostřed
Uprostřed (uprostřed, uprostřed...)
But you see that man made a big mistake
Even though he's got all his servants and a mansion beside a lake
And the money too, all that he can spend
He can buy the most, nearly anything
But he can't buy the lot, his friend
Ale vidíš, že ten muž udělal velkou chybu
Přesto, že má všechny své sloužící a sídlo u jezera
A taky peníze, které všechny může utratit
Může si koupit mnoho, téměř cokoliv
Ale nemůže si koupit vše, svého přítele
'Cause he's the man in the middle, never second fiddle
Just like a spider in a cobweb
Hard as a hammer, not the kind of boss you double-cross
'Cause he's the man in the middle, knows the way to diddle
He's never bothered by his conscience
Deals with the Devil, 'cause he wants to be
Man in the middle, the middle, the middle
In the middle (in the middle, in the middle...)
Protože on je ten muž uprostřed, žádné druhé housle
Docela jako pavouk v pavučině
Silný jako kladivo, ne ten druh šéfa, kterého podvedeš
Protože on je ten muž uprostřed, zná způsoby, jak šidit
Jeho nikdy netrápí svědomí
Obchoduje s Ďáblem, protože chce být
Muž uprostřed, uprostřed, uprostřed
Uprostřed (uprostřed, uprostřed...)

Text pridala Klaritka8

Text opravila Heidi9

Videa přidali PackMan, KikaFaltskog

Preklad pridala Klaritka8

Preklad opravila Heidi9

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.