Playlisty Pokec
Reklama

Lovelight - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I've always hated my room, its so gloomy and dreary
Always the dark, for the windows just face the back yard
So I can't understand how its happened, how everything's changing
This old dirty ceiling seems a little whiter
When you walked into the room it all got so much brighter
Vždy jsem nenáviděla svůj pokoj, je tak ponurý a chmurný
Vždy temný, kvůli oknu které je směrem ke dvorku
Takže nemůžu pochopit, jak se to stalo, jak se všechno mění
Tenhle starý špinavý strop se zdá bělejší
Když jsi vkročil do pokoje všechno bylo jasnější
You must have a lovelight
Everything around you is lovelight
And I can feel your love everywhere
Maybe even when you're not there
The lovelight
Everything around you is lovelight
You're shining like a star in the night
I won't let you out of my sight
I don't want to lose you, I don't want to lose your lovelight

Musíš mít světlo lásky
Všechno kolem je světlem lásky
A všude cítím tvou lásku
Možná i když tu nejsi
Světlo lásky
Všechno kolem je světlem lásky
Jsi zářící hvězdou za noci
Nezmizíš mi z dohledu
Nechci tě ztratit, nechci ztratit tvé světlo lásky
How I remember the first time we went to the movies
We had decided to meet on the corner downtown
And I waited there when you came up from behind and you kissed me
And the traffic seemed to get a little lighter
When you came into my life it all got so much brighter
Vzpomínám si, jak jsme poprvé šli do kina
Rozhodli jsem se setkat na rohu centra
A čekala jsem tu, když jsi přišel zezadu a políbil mě
A provoz se zdál o něco jasnější
Když jsi přišel do mého života bylo všechno jasnější
You must have a lovelight
Everything around you is lovelight
And I can feel your love everywhere
Maybe even when you're not there
The lovelight
Everything around you is lovelight
You're shining like a star in the night
I won't let you out of my sight
I don't want to lose you, I don't want to lose your lovelight
Musíš mít světlo lásky
Všechno kolem je světlem lásky
A všude cítím tvou lásku
Možná i když tu nejsi
Světlo lásky
Všechno kolem je světlem lásky
Jsi zářící hvězdou za noci
Nezmizíš mi z dohledu
Nechci tě ztratit, nechci ztratit tvé světlo lásky
And I feel so good
And I feel so right
And I know that you must have a lovelight
You've got lovelight
And I can feel your love everywhere
Maybe even when you're not there
A cítím se dobře
A cítím se v pořádku
A vím, že musíš mít světlo lásky
Máš světlo lásky
A všude cítím tvé světlo lásky
Možná i když tu nejsi
You've got lovelight
Everything around you is lovelight
You're shining like a star in the night
I won't let you out of my sight
I don't want to lose you, I don't want to lose your lovelight
Everything about you is right
Let it glow and let it be bright
I don't want to lose your lovelight
Shining like a star in the night
Máš světlo lásky
Všechno kolem tebe je světlem lásky
Jsi zářící hvězdou za noci
Nezmizíš mi z dohledu
Nechci tě ztratit, nechci ztratit tvé světlo lásky
Všechno na tobě je správné
Nech ho zářit a bude jasnější
Nechci ztratit tvé světlo lásky
Zářící v noci jako hvězda

Text pridal palota

Video přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.