Playlisty Akcie
Reklama

Zmluvné podmienky používania serveru KaraokeTexty.sk

podmínky pro užívání služeb Tiscalimedia.cz

Umiestením obsahu na server KaraokeTexty.sk (dostupnom na URL http://www.karaoketexty.sk) alebo zaregistrovaním, súhlasí užívateľ s nižšie uvedenými Podmienkami a zaväzuje sa dodržiavať pravidlá v nich uvedené.

Provozovatelem serveru KaraokeTexty (dostupném na URL http://www.karaoketexty.cz) dále jen "Portál") a poskytovatelem služeb je TISCALI MEDIA, a.s., email: info@karaoketexty.cz (dále jen "Provozovatel"). "Uživatelem" je kterákoliv právnická nebo fyzická osoba, která užívá služby Provozovatele.

Prevádzkovateľ poskytuje užívateľom portálu služby v zmysle § 5 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Ide o možnosť vkladania textového a obrazového alebo zmiešaného obsahu a informácií (ďalej len "Príspevky"). Služby sú poskytované bezúplatne. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na mazanie príspevkov od Užívateľov bez predchádzajúceho upozornenia, a to predovšetkým z dôvodu, kedy sú "Príspevky" svojím obsahom alebo charakterom v rozpore so zákonom. Poskytovateľ zodpovedá (v súladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti) za obsah informácií nahraných Užívateľom na jeho serveri iba vtedy, ak mohol vzhľadom k predmete svojej činnosti a okolnostiam a povahe prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácií alebo jednanie Užívateľa sú protiprávne, alebo ak sa dozvedel preukázateľne o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o protiprávnom jednaní Užívateľa a neodkladne neurobil všetky kroky, ktoré je možné po ňom požadovať, na odstránenie alebo zneprístupnenie takýchto informácií. Ak sa dozvie Poskytovateľ preukázateľne o protiprávnosti obsahu ukladaných informácií alebo jednania Užívateľa, budú príslušné Príspevky nahraté Užívateľom bezodkladne zmazané vždy a registrácia Užívateľa môže byť zrušená.

Prevádzkovateľ nie je povinný kontrolovať obsah portálu, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti preukazujúce na protiprávny obsah.

Informácie a Príspevky umiestnené na webe Prevádzkovateľa sú umiestnené na serveri Prevádzkovateľa a sú voľne prístupné.

Osobné údaje Užívateľov sú uchovávané v súladu s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje užívateľov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Registráciou Užívateľ súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, teda meno, priezvisko, email a okres budú použité na účely vytvorenia profilu a nebudú zneužité. Nebudú hlavne poskytnuté tretím stranám, na využitie k reklame a budú chránené v súlade s predpismi Slovenskej republiky. Užívateľ má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek písomne vypovedať.

Užívateľ podľa zákona č. 480/2004 Zb. súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať Užívateľovi na emailové adresy Užívateľa uvedené pri registrácií správy, obsahujúce informácie predovšetkým o novinkách na Portáli a komerčné oznamy týkajúce sa výrobkov a služieb tretích strán.

Užívateľ je oprávnená kedykoľvek zrušiť svoju registráciu a je oprávnený kedykoľvek vymazať svoj Príspevok.

Užívateľ nie je oprávnený a nesie plnú zodpovednosť pri využívaní služieb Portálu na akékoľvek účely odporujúce právnym predpisom alebo týmto pravidlám. Ide predovšetkým o "Príspevky" porušujúce autorské práva, obsahujúce rasistické výroky, hrubé urážky, násilné, alebo inak útočné "Príspevky". Užívateľ nesmie užívať obsah internetovej stránky na komerčné účely, nesmie vkladať na Portál akúkoľvek platenú či neplatenú reklamu a nesmie zasielať akýmkoľvek spôsobom spam.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo príležitostne Podmienky zmeniť, napríklad z dôvodu zmeny právnych predpisov či zmien a funkcií ponúkaných prostredníctvom Portálu. Pravidelne si tieto Podmienky prečítajte a s týmito zmenami sa zoznámte. Pokiaľ Užívateľ s upravenými Podmienkami nesúhlasí, má možnosť prestať Portál používať.

KaraokeTexty.sk na Facebooku
Získané nové odznačiky
square MajkaR
Vytváření playlistů
square Emicicinka32
Přihlašování
square Syngonium
Přihlašování
square ironman666
Vytváření playlistů
square RONINA
Hitparáda
square LtRudy
Hitparáda
square Inuskova
Čas strávený na webu
square Louna
Přihlašování
Body za posledný týždeň
1. Vaness4 200b
2. realness 20b
3. Eulalia 12b
4. PunkBoy 4b
5. zara613 4b
6. venorica 1b
7. trueMe 1b
8. GoGo1233 0b
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.