playlist

Cinema of love - text, preklad

On the walls, on the square
In the streets, everywhere
And any place in my heart
I can feel
The early moving scream of my love

Just come in any time
Watch the film that goes by
Its going here for ever
Soft it seems
Just be the actor, please,
Story begins

Let me take you to
Cinema of My Love, dont ask why
Cinema of My Love, all the time
Is playing just for you

Let me take you to
Cinema of My Love, dont ask why
Cinema of My Love, all the time
Is playing just for you

Sweet touch of lights on the silver screen
Motions in mind in speed of our life
Please, stay this time and tell me something
I expected in those films
But I have never find and start
Stop waiting for next chance

Friday night with no end
Butterflies above our heads
Are flying in the circle
I can see only the countour shadow and light

On the walls, on the square
In the streets, everywhere
And any place in my heart
I can feel
The early moving scream of my love

Let me take you to
Cinema of My Love, dont ask why
Cinema of My Love, all the time
Is playing just for you

Let me take you to
Cinema of My Love, dont ask why
Cinema of My Love, all the time
Is playing just for you

Sweet touch of lights on the silver screen
Motions in mind in speed of our life
Please, stay this time and tell me something
I expected in those films
But I have never find and start
Stop waiting for next chance

Cinema of My Love, all the time

Is playing just for you
Let me take you to
Cinema of My Love, dont ask why
Cinema of My Love, all the time
Is playing just for you

Text pridala Fefrmincka

Video přidal Agamad24

Na zdech, na náměstí
V ulicích, všude
A v jakémkoliv místě v mém srdci
Dokáži cítit
Raný dojemný výkřik mé lásky

Jen příjdi kdykoliv
Sleduj film, který běží
Jde tady navždy
Jemný se zdá
Jen buď herec, prosím
Příběh začíná

Nech mě vzít tě do
Kina Mé Lásky, neptej se proč
Kino mé Lásky, vždy
Hraje právě pro tebe

Nech mě vzít tě do
Kina Mé Lásky, neptej se proč
Kino mé Lásky, po celou dobu
Hraje jen pro tebe

Sladký dotyk světel na stříbrné obrazovce
Pohyby v mysli v rychlosti našeho života
Prosím, zůstaň tentokrát a řekni mi něco,
co očekávám v těch filmech,
ale nikdy jsem v nich nenašla a začni
Přestaň čekat na další šanci

Páteční noc bez konce
Motýli nad našimi hlavami
Létají v kruhu
Dokáži vidět jen obrys stínu a světlo

Na zdech, na náměstí
V ulicích, všude
A v jakémkoliv místě v mém srdci
Dokáži cítit
Raný dojemný výkřik mé lásky

Nech mě vzít tě do
Kina Mé Lásky, neptej se proč
Kino mé Lásky, vždy
Hraje právě pro tebe

Nech mě vzít tě do
Kina Mé Lásky, neptej se proč
Kino mé Lásky, po celou dobu
Hraje jen pro tebe

Sladký dotyk světel na stříbrné obrazovce
Pohyby v mysli v rychlosti našeho života
Prosím, zůstaň tentokrát a řekni mi něco,
co očekávám v těch filmech,
ale nikdy jsem v nich nenašla a začni
Přestaň čekat na další šanci

Kino Mé Lásky, stále

Hraje právě pro tebe
Nech mě vzít tě do
kina Mé Lásky, neptej se proč
Kino mé Lásky, po celou dobu
Hraje jen pro tebe

Preklad pridala Kristka

Preklad opravila Kristka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.