playlist

Hallelujah - text, preklad

I' ve heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this, the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled King composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Maybe I have been here before
I know this room, I' ve walked this floor
I used to live alone before I knew you
I've seen your flag on the marble arch
Love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

There was a time you let me know
What's real and going on below
But now you never show it to me, do you?
And remember when I moved in you
The holy dark was moving too
And every breath we drew was Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah

Maybe there's a God above
And all I ever learned from love
Was how to shoot at someone who outdrew you
And it's not a cry you can hear at night
it's not somebody who's seen the light
it's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Text pridala Zuzula00X

Text opravila Erbanka

Videa přidali Aishka_, ison

Slyšel jsem, o tajném akordu,
který král David zahrál a potěšil pána,
ale tebe stejně hudba moc nebere, že ne?
Akordy jsou čtvrtý pátý,
když mol padá, dur stoupá
bezradný král skládá Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Tvá víra byla silná, ale potřeboval si obranu
Viděl si ji, ladně pohybovat se po střeše,
její krása a svit měsíce kolem tebe,
Svázala Tě ke kuchyňské židli,
roztříštila tvůj trůn, ostříhala ti vlasy
A ze tvých rtů vyloudila Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Možná jsem tu, už někdy byl
Vybavuji si tu místnost, kráčel jsem po té podlaze
Byl jsem zvyklý, žít sám, než jsem poznal tebe
vidím tvou vlajku, na bitevním poli,
ale láska není místo pro vítězství,
je to jen ledové a zlomené Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Bývaly tu časy kdy si mi ukázala,
jak se doopravdy cítíš,
ale teď už to mi to neukážeš, viď?
A pamatuji si tu noc kdy jsem se v tobě prvně pohl
a svatá temnota se hnula také
A každý náš vzdech byl Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah

Možná je nad námi bůh,
ale jediné co jsem se naučil od lásky,
je jak zlomit někoho kdo Vás miloval,
a ne neí to pláč co dnes v noci slyšíš,
není to nikdy kdo objevil spasení,
je to jen ledové a zlomené Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Preklad pridal Nitroo

Preklad opravila Erbanka