playlist

Hallelujah - text, preklad

I' ve heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this, the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled King composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Maybe I have been here before
I know this room, I' ve walked this floor
I used to live alone before I knew you
I've seen your flag on the marble arch
Love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

There was a time you let me know
What's real and going on below
But now you never show it to me, do you?
And remember when I moved in you
The holy dark was moving too
And every breath we drew was Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah

Maybe there's a God above
And all I ever learned from love
Was how to shoot at someone who outdrew you
And it's not a cry you can hear at night
it's not somebody who's seen the light
it's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Text pridala Zuzula00X

Text opravila SabusKaulitz

Video přidala Aishka_

Slyšela jsem o tajném akordu
Že David hrál a to potěšilo Pána,
Ale tebe doopravdy hudba nezajímá, že?
Jde to asi takhle, čtvrtý, pátý
Menší padá, větší se zvedá
Bezradný král skládá Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Tvoje víra byla silná, ale ty jsi potřeboval důkaz
Viděl jsi ji koupat se na střeše
Její krása a měsíční svit tě svrhl
Svázala tě na její židli v kuchyni
Rozbila tvůj trůn, ostříhala ti vlasy
A z tvých rtů nakreslila Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Baby byla jsem tu předtím
Vím o téhle místnosti, chodila jsem po téhle podlaze
Žila jsem sama předtím než jsem tě poznala
Viděla jsem tvou vlajku na mramorové klenbě
Láska není vítězný pochod
Je to studené a je to zlomené Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Byl čas kdy jsi mi dával vědět
Co se doopravdy dole děje
Ale teď mi to nikdy neukazuješ
Pamatuješ si když jsem do tebe vstoupila
A se mnou i svatá holubice
A každým dechem jsme nakreslili Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Dobře, možná je nad námi Bůh
Ale všechno co jsem se od lásky naučila
Bylo jak zastřelit někoho kdo na tebe vytasil zbraň To,co v noci slyšíš není pláč
Není to někdo kdo viděl světlo
Je to studené a je to zlomené Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Preklad pridal Nitroo

Preklad opravila LadyGaga008