playlist karaoke

Shake up Christmas - text, preklad

Ho, ho, ho

Shake up the happiness
Wake up the happiness
Shake up the happiness
It's Christmas time

There's a story that I was told
And I wanna tell the world
Before I get too old
I don't remember it
So let's December it
And reassemble it, oh yeah

Once upon a time in a town like this
A little girl made a great big wish
To fill the world full of happiness
And be on Santa's magic list

Shake it up
Shake up the happiness
Wake it up
Wake up the happiness
Come on y'all
It's Christmas time

Shake it up
Shake up the happiness
Wake it up
Wake up the happiness
Come on y'all
It's Christmas time

Ho, Ho, Ho
Ho, Ho, Ho
It's Christmas time

At the same time miles away
A little boy made a wish that day
That the world would be okay
If Santa Claus would hear him say
I got dreams and I got love
I got my feet on the ground
And family above
Can you send some happiness
With my best to the rest
Of the people of the East and the West and
Maybe every once in a while you
Give my grandma a reason to smile
This is the season to smile
It's cold but we'll be freezing in style
And let me meet a girl one day that
Wants to spread some love this way
We can let our souls run free and
She can open some happiness with me

Shake it up
Shake up the happiness
Wake it up
Wake up the happiness
Come on y'all
It's Christmas time

Shake it up
Shake up the happiness
Wake it up
Wake up the happiness
Come on y'all
It's Christmas time

I know you're out there
I hear your reindeer
I see the snow where
Your boots have been
I'm gonna show them
So they will know then
Their love will grow when
They believe again

Shake it up
Shake up the happiness
Wake it up
Wake up the happiness
Come on y'all
It's Christmas time

Shake it up
Shake up the happiness
Wake it up
Wake up the happiness
Come on y'all
It's Christmas time

Ho, Ho, Ho
Ho, Ho, Ho
It's Christmas time

(Ho, ho, ho)
Shake it up
Shake up the happiness
Wake it up
Wake up the happiness
Come on y'all
It's Christmas time

(Ho, ho, ho)
Shake it up
Shake up the happiness
Wake it up
Wake up the happiness
Come on y'all
It's Christmas time

Ho, Ho, Ho!
Ho, Ho, Ho!
It's Christmas time

Text pridala orhiken

Text opravila barisisek

Videa přidali ILoveTrain, obladi

Ho, ho, ho

Natřeste štěstí
Vzbuďte štěstí
Natřeste štěstí
Je vánoční čas

Je příběh, který mi byl řečen
A já ho chci říct světu
Předtím, než příliš zestárnu
Nepamatuji si ho
Tak jej pojďte oslavovat
A znovu sestavit, oh yeah

Kdysi dávno ve městě jako je tohle
Malá holčička měla velikánské přání
Naplnit celý svět štěstím
A být na Santově kouzelném seznamu

Natřeste to
Natřeste štěstí
Vzbuďte to
Vzbuďte štěstí
Pojďte vy všichni
Je vánoční čas

Natřeste to
Natřeste štěstí
Vzbuďte to
Vzbuďte štěstí
Pojďte vy všichni
Je vánoční čas

Ho, ho, ho
Ho, ho, ho
Je vánoční čas

V ten samý čas míle odsud
Malý kluk měl přání toho dne,
Aby svět byl v pořádku,
Aby ho Santa Claus mohl slyšet říkat:
Mám sny a mám lásku
Jsem nohama na zemi
A rodinu nad sebou
Můžeš poslat nějaké štěstí
S mým nejlepším přáním všem ostatním
Lidem z východu a ze západu, a
Možná jednou za čas
Dáš mé babičce důvod k úsměvu
Je čas k úsměvu
Je zima, ale my budeme mrznout stylově
A nech mě jednou potkat tu holku která
Chce takhle šířit trochu lásky
Můžeme nechat naše duše volně běžet a
Ona mnou může darovat nějaké štěstí

Natřeste to
Natřeste štěstí
Vzbuďte to
Vzbuďte štěstí
Pojďte vy všichni
Je vánoční čas

Natřeste to
Natřeste štěstí
Vzbuďte to
Vzbuďte štěstí
Pojďte vy všichni
Je vánoční čas

Vím, že jsi tam venku
Slyším tvého soba
Vidím sníh, kde
Byly tvé boty
Chci jim to ukázat,
Takže pak budou vědět, že
Jejich láska vyroste, když
Znovu uvěří

Natřeste to
Natřeste štěstí
Vzbuďte to
Vzbuďte štěstí
Pojďte vy všichni
Je vánoční čas

Natřeste to
Natřeste štěstí
Vzbuďte to
Vzbuďte štěstí
Pojďte vy všichni
Je vánoční čas

Ho, ho, ho
Ho, ho, ho
Je vánoční čas

(Ho, ho, ho)
Zatřeste
Zatřeste štěstím
Vzbuďte
Vzbuďte štěstí
Pojďte všichni
Jsou Vánoce

(Ho, ho, ho)
Natřeste to
Natřeste štěstí
Vzbuďte to
Vzbuďte štěstí
Pojďte vy všichni
Je vánoční čas

Ho, ho, ho!
Ho, ho, ho!
Je vánoční čas

Preklad pridala orhiken

Preklad opravila barisisek